Ve středu 11. 12. 2013 se uskutečnily Závody motokár o pohár generálního ředitele SŽDC v radotínském Kart centru. Předseda ADP v 10,00 oficiálně zahájil sportovní akci. Následně se zájemci z řad zaměstnanců SŽDC seznámili s tratí (nejdelší krytá trať v Evropě) a absolvovali zkušební a kvalifikační jízdy. Do těchto rychlostních zkoušek nastoupilo dohromady 83 závodníků. Ostatní zaměstnanci fandili svým favoritům. Během závodů byl k dispozici bohatý raut  s teplou a studenou kuchyní. V závěru odpoledne se postupně konaly tři závody z roštů, kam postoupilo nejrychlejších 42 závodníků. (3x14).  Finálový závod na 11 kol obsadili favorité z kvalifikačních jízd.

Výsledky finálové jízdy byly vyhlášeny v 15,00. Věcné ceny a poháry předával Ing. Koucký, Ing. Nachtman, Ing. Honys, Mgr. Ptačinský a Bc. Zazvonil. Absolutním vítezem se stal Lukáš Martínek (HZS), druhou příčku obsadil Aleš Vodák (GŘ) a třetí místo Radek Prášek (OŘ Ústí nad Labem, PO Děčín). Nejrychlejší kolo z žen zajela paní Marcela Grubrová (OŘ Ústí nad Labem). Předseda Aliance drážního provozu poděkoval všem účastníkům za disciplínu, skvělé výsledky a atmosféru závodů. "Rozhodně bychom si přáli vytvořit z této akce tradici, na kterou se budou všichni těšit", uzavřel svůj závěrečný proslov. FOTOGALERIE >>>

Dnes 9. 12. 2013 se uskutečnilo závěrečné jednání o podobě PKS na rok 2014. Na počátku jednání generální ředitel Ing. Jiří Kolář, Ph.D., představil stanovisko zaměstnavatele k návrhům odborových centrál. Po náročném jednání, kdy obě strany částečně ustoupily ze svých požadavků následně došlo ke shodě. Při zachování stejného objemu mzdových a ostatních osobních nákladů (MOON) došlo k navýšení tarifních mezd do 1%, poskytování profesní odměny, zvýšení odstupného při ztrátě zdravotní způsobilosti u vybraných profesí a nedošlo k navýšení výkonové odměny (zachování současné výše).

Bylo přislíbeno zabývat se v následujícím období návrhy o změně způsobu odměňování vybraných profesí řízení provozu a infrastruktury, které předložily OC s cílem realizace úprav k datu 1. 4. 2014.

Následně se uskutečnil podpis podnikové kolektivní smlouvy.

Nelze výsledek PKS charakterizovat jako vítězství jedné strany, ale jako maximální kompromis, kterého bylo možné dosáhnout.

Došlo i k podpisu Zásad pro tvorbu a používání FKSP pro rok 2014. Dále se jedná o Zásadách C-FKSP a Pracovním řádu s cílem dosáhnout shody do 31. 12. 2013. V pátek se uskuteční technické čtení celého textu PKS nejen k zveřejnění, tisku a distribuci do organizačních složek SŽDC.

Tento týden se uskutečnily kongresy Regionálních organizací Praha a Hradec Králové, po kterých následovali kulturní akce (Mikulášská zábava a Pardubické vinobraní). Nutno konstatovat, že účast členů byla vysoká, což svědčí o zájmu o odborovou práci ADP. Na obou kongresech předseda p. Zazvonil a výkonný místopředseda p. Fučík popsali období od vzniku Aliance drážního provozu včetně dalších cílů v následujícím období. Velký prostor byl věnován probíhajícímu kolektivnímu vyjednávání u SŽDC, kde kolektivní vyjednavači dostali od členské základny jasný mandát jak dále pokračovat, a kde v žádném případě neustoupit a vyjednat se zaměstnavatelem nové řešení (pracovní doba, atd.).

Předseda poděkoval všem přítomným za osobní odvahu a přesvědčení, když se svaz zakládal a zaměstnanci do něho vstoupili. "V současné době jsme regulérním partnerem zaměstnavateli i ostatním odborovým svazům a nemusíme se stydět za své výsledky a vyjednávání. Dosáhlo se maxima možného!" konstatoval Petr Fučík. Po přednesení návrhů ke schválení plynule navázala kulturní akce, která zajisté kladně zakončila oba Regionální kongresy ADP.

V závěru tohoto týdne se uskutečnila dvě jednání o budoucí podobě PKS na rok 2014 a souvisejícíh dokumentů. Bylo dohodnuto konečné znění Zásad FKSP, představen návrh Zásad C-FKSP, návrh změny Pracovního řádu (SŽDC R4) a schválena Rámcová dohoda o uvolňování odborových funkcionářů včetně přílohy o poskytování placeného nebo neplaceného volna odborově organizovaným zaměstnanců. V otázce odměňování pro období 2014 došlo k dalšímu sbližování stanovisek jednajících stran. Byla uzavřena kapitola upravující pracovní dobu a dovolenou, kde bylo vyjednáváním dosaženo shody. 

Na kolektivním vyjednávání dne 29. 11. 2013 bylo na začátku jednání dohodnuto vyřešení bodů TDM a nového článku řešícího odměnu zaměstnanců kratší než 6 hodin "Krátká směna". Následně byl precizován harmonogram dalších dnů kolektivního vyjednávání. Další dny vyjednávání jsou stanoveny na 5., 6. a 9. 12. 2013. Po technické přestávce předložil zaměstnavatel souhrnný návrh k dalšímu jednání, který se týkal odměňování a stanovené pracovní doby. Odborové centrály předložený návrh podrobně analyzovaly a vyjádřily souhlasy či podmínečné souhlasy k dílčím částem návrhu a nesouhlasily s návrhem zaměstnavatele v oblasti stanovení sazeb tarifních stupňů.

Nejpozději na příštím jednání předloží OC společný návrh o systému odměňování vybraných profesí řízení provozu a infrastruktury. Na závěr zaměstnavatel předložil návrh materiálů, které by řešily stav při nepodepsání PKS na rok 2014. (Návrh 10. změny PKS na období 2009 - 2013, opatření zaměstnavatele při neuzavření PKS).

Vážené kolegyně a kolegové,

kolektivní vyjednávání u SŽDC se blíží do finále, neboť na základě podepsané dohody je nutné uzavřít PKS do 10. 12. 2013. Vzhledem k patové situaci, která nastala na včerejším kolektivním vyjednávání je k dispozici několik variant budoucího vývoje u SŽDC. První variantou je návrh zaměstnavatele, který se pravděpodobně předloží dnes na 10. změnu PKS, která by mohla obsahovat například prodloužení platnosti současné kolektivní smlouvy či jiné náležitosti. Druhou variantou je tzv. Opatření generálního ředitele pro postup zaměstnavatele při neuzavření PKS pro rok 2014, které by v sobě obsahovalo postup řešení režimu práce a odměňování od 1. 1. 2014 s vazbou na Zákoník práce.

Poslední variantou je, že jedna či druhá strana významně ustoupí ze svých pozic a dojde k dohodě o podobě PKS na rok 2014. Je nutné konstatovat, že požadavky OC navyšují objem mzdových a ostatních osobních nákladů proti návrhu „velké nuly".

V pondělí se koná kongres Aliance drážního provozu v Kolíně a v Praze jednání Republikové rady řízení provozu jako poradního orgánu PV OSŽ SŽDC, kde dostanou kolektivní vyjednavači jasný mandát k dalšímu postupu. Je nutné si uvědomit, že je v současné době v rukou zaměstnanců řízení provozu jak si cení hodnoty své práce, kterou pro podnik vykonávají v nepřetržitých režimech a zda za cenu snížení komfortu na určité období získáme kolektivní smlouvu, po které již voláme několik let. Za Alianci drážního provozu mohu zodpovědně prohlásit, že při kolektivním vyjednávání děláme maximum proto, aby taková kolektivní smlouva existovala. Je nezpochybnitelné, že bez podpory a souhlasu ostatních svazů se k takovému výsledku sami nedostaneme. Apeluji proto, na všechny zaměstnance, aby zvážili své postoje k dané problematice a pomocí svých zástupců v jednotlivých odborových organizacích dali jasné podněty a silný mandát vyjednavačům všech OC. Bez podpory členské základny není možné prosadit naše společné požadavky!

Dne 28. 11. 2013 se konalo kolektivní vyjednávání v sídle zaměstnavatele, kde OC předaly oponentní návrh k předloženému návrhu zaměstnavatele, který se týkal mzdové oblasti a stanovené týdenní pracovní doby. Po technické přestávce zaměstnavatel předložil upravený návrh k problematice souhrnného návrhu. Po dlouhé diskusi se články kde panuje shoda zakomponovaly do PKS na další období. Ostatní rozpory přetrvávají (pracovní doba, profesní odměna, stravování, sazby mzdových složek a odměn, výkonová odměna). OC zároveň požádaly o implementaci návrhu dodatku Kvalifikačního katalogu. V rámci kolektivního vyjednávání bylo dosaženo dohody v oblasti srážek z příjmů z pracovněprávních vztahů k úhradě členských příspěvků vztaženému k novému Občanskému zákoníku.