Dne 14.1.2020 byl na žádost členů z OŘ Olomouc svolán ustavující Kongres regionální organizace ADP při Oblastním ředitelství Olomouc. Dynamický nárůst členské základny v tomto regionu si vyžádal tento krok. Nyní budou i naši členové v oblasti Olomoucka mít přímé zastoupení při jednání jak na OŘ Olomouc, tak na PO Valašské Meziříčí a PO Olomouc. Jsme rádi, že i v OŘ Olomouc začíná čím dál více našich kolegů chápat, že společným postupem nás všech zaměstnanců řízení provozu můžeme dosáhnout mnohem lepších výsledků při vyjednávání se zaměstnavatelem. Jsme přesvědčeni, že nás zaměstnance řízení provozu může mnohem účinněji a lépe zastupovat zase jen někdo z nás zaměstnanců řízení provozu a jsme rádi, že toto přesvědčení s námi sdílí čím dál více našich kolegů všech profesí řízení provozu ať se jedná o signalisty, výhybkáře, staniční dozorce, operátorky, dozorce výhybek, výpravčí, traťové dispečery atd.

Po úvodních procedurách bylo přistoupeno k hlasování s tímto výsledkem: Výbor Regionální organizace ADP Olomouc bude tříčlenný.

Předsedou RO ADP Olomouc byl zvolen pan Josef Rössner, výpravčí žst. Vsetín
Místopředsedkyní RO ADP Olomouc byla zvolena paní Olga Zemanová, výpravčí žst. Dluhonice
Členem regionálního výboru byl zvolen pan Daniel Káčer, výpravčí žst.Vsetín

V závěru byla diskutována aktuální témata dění na železnici i s ohledem na místní problematiku. Kromě nové PKS se diskuse vedla mimo jiné i nad návrhem Katalogu zaměstnání, problematikou budoucnosti jízdních výhod.