Dne 12. 5. 2023 se uskutečnil v Pardubicích Kongres Aliance drážního provozu. Stěžejním bodem Kongresu bylo předložení a následné schválení Stanov a potvrzení volby nového předsednictva. Stanovy byly schváleny bez připomínek v předloženém znění, tomuto návrhu předcházela půlroční diskuse na všesvazové úrovni. Následně došlo k potvrzení volby předsednictva Aliance drážního provozu. Nově byla jako místopředsedkyně zvolena Šárka Jiroušková, pozici výkonného místopředsedy obhájil Petr Fučík a předsedou byl zvolen Daniel Linc. Ing. Jan Zazvonil již jako bývalý předseda, který v čele svazu stál 10 let, shrnul vývoj a své působení v čele svazu. Kongres bývalému předsedovi vyslovil poděkování a popřál mu do dalšího profesního a soukromého života mnoho dalších úspěchů. Dopolední část Kongresu uzavřela zpráva centrální revizní komise.

Odpolední část Kongresu zahájil ředitel Odboru personálního Ing. Pavel Koucký, který přednesl aktuální informace ze Správy železnic. V diskusi po jeho vystoupení byly vysloveny dotazy ke Směrnici 29 (Směrnice o poskytování příspěvku zaměstnavatele na penzijní a životní pojištění zaměstnanců Správy železnic) a byla diskutována mzdová a personální politika firmy.

V závěrečné části Kongresu došlo k navržení a schválení usnesení Kongresu.