Dnes ve středu 5. ledna 2022 se konalo na platformě MS Teams společné jednání zástupců OC a zaměstnavatele s cílem nalézt shodu a řešení nad Zásadami FKSP. V úvodu ředitel O10 Ing. Koucký zrekapituloval dosavadní vývoj a postoj jednotlivých OC k dané problematice. Následně předložil za zaměstnavatele nový návrh, který částečně reflektoval na požadavky odborů, v některých bodech zachování status quo (rok 2021), v ostatních zhoršení parametrů pro zaměstnance. Zásadní byl však myšlenkový posun, opustit myšlenku zavedení zaměstnanecké digitální karty pro rok 2022! Zaměstnavatel navrhl sestavit pracovní skupinu, která se bude zabývat touto myšlenkou pro případnou implementaci v roce 2023.

Stanoviska odborových organizací nebyla ve shodě i po předložení posledního návrhu, takže Zásady FKSP (Rámcové), ani C-FKSP nejsou k dnešnímu dni sjednány. Z tohoto důvodu nemohou být započaty diskuse nad Zásadami FKSP na OJ SŽ. Jediný odborový svaz, který nesouhlasil s vypuštěním bodů týkajících se zaměstnanecké digitální karty byl OS ADP, který kritizoval zcela zbytečnou časovou dotaci k diskusi nad zavedením nového benefitu v rámci Správy železnic. Předseda ADP Ing. Zazvonil označil stažení návrhu za promarněnou příležitost zúčastněných a minimálně jako morální újmu pro všechny zaměstnance SŽ. Nepochopitelný obrat v postoji zaměstnavatele nebyl na jednání okomentován.

Další informací byl proces VZ na realizaci KOP v roce 2022, kde došlo ve výběrovém řízení k doručení jedné nabídky, která zcela nesplnila formální náležitosti. Subjekt byl vyzván k doplnění náležitostí do termínu 20. 1. 2022. Do této doby nemůže být sjednána smlouva a realizovány KOP pro zaměstnance SŽ s nárokem v roce 2022.

V závěru jednání došlo k ujištění sociálních partnerů, že zaměstnavatel bude postupovat v souladu s rozhodnutím vlády ČR ohledně povinného testování ve firmách od 17. 1.2022, které bylo v odpoledních hodinách ze strany premiéra a ministra zdravotnictví na tiskové konferenci okomentováno. Ing. Koucký garantoval dostatečný počet zásob antigenních sad k testování všech zaměstnanců bez výjimky 2x týdně minimálně pro měsíc leden.

Na jednání vystoupila ředitelka ČD Travel Mgr. Jíšová, která pohovořila o roku 2021 a dopadu epidemiologických opatření na cestovní ruch. Současně vyzvala k rozumnému dialogu ohledně FKSP a projevila přání na brzké sjednání Zásad FKSP včetně vícestranné dohody mezi SŽ, OC a ČD Travel jako garantem pro ostatní smluvní CK pro účely realizace rekreací z C-FKSP v roce 2022.

Další společné jednání v online formě se uskuteční v pátek 14. 1. 2022.

20211225 144053