V úterý dne 22. 6. 2021 se konalo společné jednání zástupců odborových organizací s ředitelem OŘ Plzeň a provozním náměstkem Ing. Šefčíkem. V úvodu Ing. Makovec informoval o ukazatelích v oblasti vývoje mezd za 1. Q. 2021, o přesčasové práci, vyplacených odměnách či statistické údaje o testování a očkování zaměstnanců. 

Další část byla věnována informaci o stavbách v obvodu OŘ Plzeň jejich harmonogramu a přípravě staveb budoucích. V žst. České Budějovice z důvodu rekonstrukce výpravní budovy se stěhování výpravčích do náhradních prostor (kontajnerových modulů) odkládá o cca 4 měsíce, přelom roku 2021/2022. Další informací byl záměr na obsazení pracovní pozice Dispečera železniční infrastruktury (DŽIn), kde by mělo být nejpozději k 1. 1. 2022 zřízeno 5 systemizovaných míst pro vícesměnný provoz a následnému zahájení činnosti. Minimální požadavky na odbornou kvalifikaci budou zkouška D-08, odpovídající délka praxe, psychická způsobilost.

V rámci projednání návrhu organizační změny v OŘ Plzeň (PO Plzeň) od 1. 9. 2021 nedošlo k jednomyslné shodě, neboť zástupce ADP, Ing. Zazvonil, vyslovil zásadní nesouhlas se záměrem v bodu 2), snížení systemizace (o 0,394) u Dozorčích provozu - vedoucích směny a jejich neobsazovaní v jedné denní pracovní směně v týdnu. K tomuto bodu byla rozsáhlá diskuse, s požadavkem ADP na stažení návrhu této zcela bezprecedentní změny.

V minulosti byl dozorčí provozu vnímán jako zaměstnanec s nejvyšší odbornou kvalifikací v dopravě, jehož pracovní náplň a činnost byla zajištění všech provozních požadavků, kontrolní činnosti, účast při šetření MU v dopravě atd. V době vyhlášeného nouzového stavu byl hlavním pilířem pro provozni zaměstnance, ať v dodávkách dezinfekční prostředků, respirátorů, testů a další agendy spojené s pandemickou situací. V současné době z důvodů zcela nepochopitelných a absurdních ze strany NGŘ a ředitele O11 budou tito zaměstnanci vystavováni neustálým tlakům na pracovní výkon a vlastní existenci. Politika strachu a případných postihů při nesplnění zadaných úkolů funguje dodnes a diskuse se nepřipouští, což jako sociální partneři odmítáme. 

Ke stažení v PDF:

adpfoto