V pátek dne 11. listopadu 2022 se uskutečnilo společné jednání kolektivních vyjednavačů za odborový svaz ADP s předsedou Správní rady, senátorem Mgr. Martinem Červíčkem v sídle Správy železnic v Praze.

V úvodu předseda ADP předal v písemné podobě odůvodnění nepodepsání PKS pro rok 2023, kde akcentoval tři oblasti. Institut "střežení pracoviště", výši tarifních mezd a příspěvek na dopravu. V rámci představení jednotlivých bodů došlo ke shodě, že některá témata si zaslouží větší časový prostor k diskusi. Řešili se rozpočtové možnosti i význam železnice v této složité době včetně pozice Správy železnic na trhu práce

Mgr. Červíček v závěru jednání sdělil, že bude informovat členy Správní rady i generálního ředitele SŽ o projednávané problematice a postoji odborového svazu. Předseda ADP přislíbil, že požádá v příštím týdnu o schůzku s generálním ředitelem Bc. Svobodou, MBA, aby došlo k nalezení definitivního konsensuálního řešení

75167A4C