Dne 14. 9. 2023 se uskutečnilo pravidelné jednání VV Aliance drážního provozu. VV ADP projednal materiály předložené zaměstnavatelem. Vyhodnocení PKS SŽ za období 1. pololetí 2023, 2. změna Směrnice SŽ 75, vznik nové organizační jednotky Facility.

Předseda p. Linc informoval členy VV ADP o jednání se zaměstnavatelem, kde byly prezentovány možné úpravy a varianty 2. změny PKS SŽ 2023 a Pracovního řádu SŽ v souvislosti se změnou ZP, která byla tento týden schválena poslaneckou sněmovnou. Návrh zaměstnavatele na 2. změnu PKS SŽ 2023 a změnu Pracovního řádu SŽ zaslal zaměstnavatel v průběhu jednán VV. Výkonný výbor se s tímto materiálem seznámil a projednal postup před dalším jednáním se zaměstnavatelem. Kolektivní vyjednání o podobě 2. změny PKS SŽ 2023 je naplánováno na úterý 19. září.

V závěru jednání byly podány informace zástupců VV o předložených organizačních změnách v jednotlivých OŘ. Byl schválen návrh na pronájem kancelářských prostor v centru Prahy v ulici Politických vězňů od února 2024. Tímto se rozšíří servis pro naše členy, budou zavedeny pravidelné úřední hodiny s možností konzultací a poradenství s předsednictvem Aliance drážního provozu.