V pondělí dne 19. 8. 2019 se uskutečnilo zasedání Rady ČMKOS, které bylo naplněno množstvím informací a úkolů, které vyplývají z příprav novelizace Zákoníku práce, přípravy státního rozpočtu na rok 2020 nebo problémů, které gradují v tomto období - těžkém průmyslu (Nová Huť, TS Plzeň) nebo zdravotnictví.

V úvodu vystoupil místopředseda JUDr. Vít Samek, který pohovořil o připravovaných změnách v ZP, které se týkají především implementace Směrnice EU ve vysílání zaměstnanců na pracovní trhy (konkrétně cizinců na pracovní trh v ČR). Dále se věnoval problematice důchodové reformy, kdy pravidelné zasedání Komise pro spravedlivé důchody bude dne 6. 9. 2019 a o výsledcích budou členové Rady následně informováni.

Předseda Josef Středula ve svém vystoupení velmi podrobně presentoval data EUROSTATU, ČSÚ, ČNB a MF ČR. V grafické podobě byl akcentován především vývoj HDP v příštím čtvrtletí a odhad na rok 2020, kde jsou velmi podobné odhady Ministerstva financí i ČNB (+2,8% resp. 2,9%). Inflace je odhadována v roce 2020 na 2,3% proti předchozímu období, stejně jako nezaměstnanost. V této souvislosti se intenzivně diskutovalo, jaký budou zástupci zaměstnanců sdružených v ČMKOS požadovat nárůst do mezd a platů pro rok 2020. Vzhledem k probíhající kampani „Konec levné práce“ bude toto sděleno na mítinku, který se bude konat ve Fóru Karlín dne 17. 9. 2019. Separátní jednání, která se v současné době již vedou, se týkají např. pedagogů nebo lékařů a sester ve zdravotnictví.

Místopředsedkyně Ing. Sokolová prezentovala výjezdy odborů do regionů a upozornila na blízké akce v závěru léta (6. 9. 2019 Karlovy Vary, 7. 9. 2019 Sokolov a 29. 9. 2019 Děčín). Na těchto akcích se mohou občané setkat s předáky ČMKOS a pohovořit na různá témata, která je zajímají. V závěru jednání pohovořili zástupci odborových organizací o nejpalčivějších problémech, které se dotýkají tisíců zaměstnanců ať v průmyslu, ve zdravotnictví nebo ve státním podniku Česká pošta, který projde v krátkodobém časovém horizontu výraznou reorganizací.