Dne 24. 08. 2020 se uskutečnilo 19. zasedání Rady ČMKOS, jehož se jako vzácný host účastnila ministryně MPSV ČR – Dipl. Pol. Jana Maláčová, MSc. V úvodu programu předseda ČMKOS p. Josef Středula přivítal paní ministryni a shrnul problematiku doby od předchozí Rady, prodleva v jednání byla způsobená koronavirem. Zdůraznil především úspěch kampaně „Za záchranu zdravotnictví“, vyzdvihl ocenění této kampaně v Londýně a poděkoval za ni účastníkům. Zhodnotil úmysl vlády přispět důchodcům. Paní ministryně Maláčová označila české důchody za velmi nízké, především ženy (cca 13.100,-). Zasadí se za navýšení 6.000,- jednorázově nebo 500,- měsíčně nad valorizaci.

Obrovská poptávka po zahraničních zaměstnancích nekoresponduje se stavem zaměstnanosti, nízká cena zahraniční práce. Navýšení platů ve veřejné sféře a sociálních službách, navýšení podpory v nezaměstnanosti, celoživotní vzdělávání a rekvalifikace. BOZP v souvislosti s pandemií Covid-19 řešit v řádu dnů, značné ohrožení zaměstnanosti pracovníků 50+ výpovědí.

Za Alianci drážního provozu se zasedání účastnil Výkonný místopředseda p. Petr Fučík a byl dotázán předsedou p. Středulou na problematiku výlukové činnosti u SŽ v návaznosti na otevřený dopis pana starosty Černošic ministru dopravy a generálnímu řediteli SŽ. V odpovědi byla zohledněna rozsáhlost a souběh výlukových prací v uvedeném úseku spolu s neústupností organizací ROPID. V souvislosti s počtem vlaků na uvedeném úseku dotčeném výlukou. Svou úlohu zde sehrává také stáří a opotřebovanost součástí dráhy a současně nízká kapacita objízdné trasy přes Rudnou u Prahy.

Dotaz byl učiněn také v souvislosti s predikovaným opatřením na bezpečnější provoz na tratích řízených dle předpisu D3, dle našeho názoru není v silách SŽ při současném personálním stavu obsadit další pracoviště výpravčím nebo traťovým dispečerem a ani aplikovat technické zařízení v řádu dní. Dále byla představena prognóza ČNB vzhledem k míře inflace, úrokové sazby a kurzy v dalších obdobích, koronavirus = nezaměstnanost poroste.