Dnes v odpoledních hodinách byla sjednána 3. změna PKS pro rok 2020. Zaměstnavatel reagoval na zaslaný návrh odborových svazů, který spočíval v možnosti zaměstnanců  odmítnout KOP (kondiční pobyt) z důvodu zhoršené epidemiologické situace v lázeňských zařízeních a nahradit jej distančním programem s náhradou mzdy ve výši průměrného výdělku. Toto opatření bylo v minulosti za vyhlášeného nouzového stavu také aplikováno. Personálním odborem Správy železnic bude vydán Metodický pokyn k této uzavřené 3. změně PKS.