Dne 29. 9. 2020 se v sídle Správy železnic konalo jednání pracovní skupiny pro OOPP a výstrojní součástky za účasti ředitelky O-08 GŘ SŽ JUDr. Svobodové a ředitele O-10 GŘ SŽ Ing. Kouckého. Členové pracovní skupiny byli informováni o připravované změně předpisu SŽ Zam3, který v rámci připomínkového řízení bude reflektovat na požadavky zaměstnanců v mimo evidenčním stavu (DPČ, DPP), kterým nově vznikne nárok na výstrojní součástky (uniformu) v dostatečném množství za předem stanovených podmínek.

Gestorem předpisu Bp36 je od srpna O-10 GŘ SŽ, jehož zástupci přislíbili nový produkt k testovacímu provozu (mikiny) pro zaměstnance infrastruktury i řízení provozu (signalisté, dozorci výměn apod.), kteří pro přechodné období takový produkt poptávali.

Vedoucí zásobovacího skladu v Hradci Králové informovala přítomné členy o naskladnění nových uniforem od dodavatele s tím, že kompletace bude zahájena v nejbližších týdnech, aby byl splněn termín přestrojení zaměstnanců Správy železnic k 1. 1. 2021.

Ředitel O10 GŘ SŽ Ing. Koucký apeloval na zástupce odborových svazů, aby působili na zaměstnance, kteří doposud neuskutečnili objednávku nových výstrojních součástek, aby tak neprodleně učinili, neboť budou hrozit následné sankce za porušení ústrojové kázně

unif