Ve středu dne 22. 9. 2021 se konalo zasedání Regionální Rady OS Plzeňského kraje, kde jako host vystoupil předseda ČMKOS Josef Středula. Ve svém vystoupení zhodnotil stav vyjednávání o platech státních zaměstnanců a jednání o výši minimální mzdy. Pohovořil o posledním jednání tripartity, které se konalo v pondělí 20. 9. 2021. Vyzval zástupce odborových svazů, aby nepolevili ve svém úsilí při kolektivním vyjednávání na růst mezd u zaměstnavatelů, kde působí. Zdůraznil, že právě v tomto období, kdy dochází k růstu míry inflace a produktivity práce je nutné tyto faktory promítnout do mzdových nárůstů.

IMG 20210922 101103

V rámci diskuse nad růstem cen energií vyjádřil obavy o nízkopříjmové zaměstnance. Zdůraznil, že růst cen je způsoben především vysokou cenou emisních povolenek a dopady schválené "zelené dohody" (Green deal). Na závěr svého vystoupení vyzval prostřednictvím zástupců odborů, aby zaměstnanci využili možnosti jít ke svobodným volbám, jejichž výsledek ovlivní postavení odborů a zaměstnanců na další volební období.

IMG 20210922 101030

Dnes se uskutečnilo společné jednání zástupců odborových svazů nad návrhem kolektivní smlouvy u Správy železnic pro rok 2022. Ze strany odborů byl kladen akcent na vývoj růstu mezd vzhledem k současné a předpokládané míře inflace a předpokládanému růstu produktivity práce. Tyto faktory musí být zohledněny v kolektivní smlouvě pro rok 2022. Naopak záporně byl hodnocen návrh zaměstnavatele na snížení výměry dovolené u některých skupin zaměstnanců. Společné stanovisko obdrží zaměstnavatel v pátek 24. 9. 2021.

V termínu 9. 9. 2021 se konalo společné jednání Výkonného výboru ADP s předsedy RO ADP. V úvodu se analyzovaly důvody nízké účasti na Kongresu, který musel být následně zrušen. Velký vliv měla nařízená přesčasová práce, nařízená protiepidemická opatření v souvislosti s COVID-19, čerpání dovolených či KOP.

V rámci projednáváných bodů bylo přijato usnesení o tvorbě interní směrnice - Pojištění odpovědnosti v souvislosti s výkonem povolání pro členy ADP. Předpokládaná účinnost nového dokumentu je od 1. 10. 2021.

Další projednávaný bod se týkal kolektivního vyjednávání u Správy železnic. Předsedou ADP byla přečtena výzva pro kolektivní vyjednavače. Následovala obsáhlá diskuse, která se týkala postupu a cílů při vlastním vyjednávání. Všichni přítomní se vyjádřili jednoznačně, což dalo silný mandát kolektivním vyjednavačům ADP.

Předsedové RO ADP informovali o dění v jednotlivých regionech a případných problémech se kterými se setkávají. Intenzivní diskuse a následně přijaté usnesení se týkalo stanoviska odborového svazu ADP k očkování. Velmi aktuální a rezonující téma jsou úvahy některých politiků nebo odborníků k zavedení povinného očkování vakcínou proti nemoci COVID-19 pro vybrané skupiny zaměstnání v jednotlivých sektorech. Výkonný výbor ADP jednomyslně odmítá tyto návrhy či snahy a bude v budoucím období všemi legitimními právními nástroji bojovat za svobodné rozhodnutí každého zaměstnance k případnému očkování, a proti případné diskriminaci neočkovaných zaměstnanců u Správy železnic!

16313473981346739433566575531849 372062377096569

Ve středu dne 8. 9. 2021 se uskutečnilo zasedání Regionální Rady OS Plzeňského kraje. Pozvání přijala hejtmanka paní Ilona Mauritzová, která hovořila o prioritách Plzeňského kraje v oblasti zaměstnanosti, vzdělávání i zdravotnictví. V rámci diskuse zazněl apel ze strany předsedy RR OS PK kolegy Brabce na doplnění zástupců odborů do výborů zřízených při zastupitelstvu PK. Paní hejtmanka přislíbila aktivní přístup v této problematice.

V dalším bloku se navzájem informovali členové RR o situaci v jednotnotlivých odborových svazech a u zaměstnavatelů, kde působí. Další plánované jednání se bude konat dne 22. 9. za účasti předsedy ČMKOS Josefa Středuly.

063A9171a 2

063A9156a 1

Zdroj: Tiskové oddělení Plzeňského kraje 

Výkonný výbor ADP přijal dne 23. 8. 2021 usnesení o zrušení konání Kongresu Aliance drážního provozu, který se měl uskutečnit dne 9. 9. 2021 v Praze na Olšance. 

Kolektivní vyjednávání u Správy železnic, státní organizace, 3. 9. 2021 zahájeno.

Na základě podepsané dohody o zásadách kolektivního vyjednávání zašlou zástupci odborových organizací společné stanovisko, kde uvedou, s kterými částmi návrhu nesouhlasí, v dohodnutém termínu do 24. září 2021.

Kolektivní vyjednávání bude pokračovat v týdnu od 4. října 2021.

Pan generální ředitel i zástupci odborových organizací poděkovali zaměstnancům Správy železnic, státní organizace, za jejich významnou pomoc kolegům postiženým živelními událostmi v létě 2021. Zároveň generální ředitel a zástupci odborových organizací žádají všechny spoluzaměstnance, aby buď srážkou ze mzdy za měsíc srpen 2021 nebo přímým zasláním na zvláštní bankovní účet č. 94-14606011/0710 do 30. září 2021, ještě jednou pomohli.