Minimální mzda v příštím roce vzroste na 15 200 Kč

Na 15 200 Kč vzroste v příštím roce minimální mzda. Návrh ministryně práce a sociálních věcí Jany Maláčové (ČSSD) dnes (16. 11. 2020) schválila Vláda ČR. Minimální mzda se zvýší o 600 Kč. Dosáhne tak na 42,4 % průměrné mzdy. 

„Jako ministryně práce jsem si od svého nástupu do funkce stanovila jasný cíl. Skončit s levnou prací. Proto jsem rekordně navyšovala předchozí dva roky minimální mzdu. V minulosti jsem několikrát opakovala, že nechci, abychom byli v oblasti mezd v Evropě chudými příbuznými. Minimální mzda proto nesmí stagnovat ani v době koronakrize,“ říká ministryně Maláčová. 

Minimální mzda v Česku letos činí 14 600 Kč. Odbory nakonec požadovaly růst o 1 400 Kč, zaměstnavatelé chtěli zachovat stávající úroveň. MPSV předložilo 4 návrhy růstu o 400 Kč, 900 Kč, 1 400 Kč a o 1 800 Kč. Koalice se nakonec dohodla na kompromisu 600 Kč.

„Chtěla jsem, aby minimální mzda rostla více, hnutí ANO bylo proti. Růst mezd je totiž pro Česko zásadní. Podhodnocování ceny práce totiž oslabuje schopnost lidí žít na slušné úrovni a vede ke zvyšování výdajů státu na sociální dávky,“ dodává Maláčová.

Zvýšení minimální mzdy by mělo přinést do státní kasy na sociálním pojištění navíc 330 mil. Kč za rok, příjmy ze zdravotního pojištění by se mohly zvýšit o zhruba  140 mil. Kč za rok. Dle dostupných údajů lze předpokládat zvýšení ročních mzdových nákladů zaměstnavatelů v podnikatelské sféře o cca 1,4 mld. Kč, v nepodnikatelské sféře o zhruba 54 mil. Kč.

Zaručená mzda

Minimální mzda podmiňuje růst nejnižších úrovní zaručené mzdy. Ty stanovují nejnižší cenu práce odstupňovaně podle její složitosti, odpovědnosti a namáhavosti. Jedná se o mzdu nebo plat, na kterou zaměstnanci vzniklo právo podle zákoníku práce, smlouvy, vnitřního předpisu, mzdového nebo platového výměru za stanovenou týdenní pracovní dobu 40 hodin.

Nejnižší úrovně zaručené mzdy

Minimální mzda podmiňuje růst nejnižších úrovní zaručené mzdy. Nejnižší úrovně zaručené mzdy se uplatňují u zaměstnanců, jejichž mzdy nejsou sjednány v kolektivních smlouvách a u zaměstnanců ve veřejných službách a správě a stanovují nejnižší cenu práce odstupňovaně podle její složitosti, odpovědnosti a namáhavosti. Pro tyto účely se práce zařazují do 8 skupin a pro každou z nich je stanovena příslušná nejnižší úroveň zaručené mzdy v hodinovém a měsíčním vyjádření. Následující částky platí pro stanovenou týdenní pracovní dobu 40 hodin. 

Kompletní tisková zpráva ke stažení v PDF:

Pro Správu železnic to znamená zahájit proces kolektivního vyjednávání o 1. změně PKS pro rok 2021, neboť zaměstnaci v TS 1 (mj. Pracovník dozoru) mají v uzavřené kolektivní smlouvě stanovenou výši mzdy 15 100 Kč. 

Nová kolektivní smlouva na rok 2021 po technickém čtení a před úpravou čísel KZAM.

Ke stažení v PDF:

Správa železnic, státní organizace, má sjednánu Podnikovou kolektivní smlouvu na rok 2021.

V nově uzavřené Podnikové kolektivní smlouvě pro rok 2021 dochází ke zvýšení tarifních mezd o 2 %. Objem a podmínky poskytování výkonové odměny zůstávají v rozsahu roku 2020. V textu kolektivní smlouvy jsou zapracovány dopady nového Katalogu zaměstnání SŽ, účinného od 1. 1. 2021.

„Jsem rád, že jsme dospěli k dohodě a věřím, že sjednané podmínky a aktualizace Katalogu zaměstnání přinesou i v této složité době jistotu jak našim současným, tak i budoucím zaměstnancům a Správa železnic bude i nadále vnímána jako perspektivní a stabilní zaměstnavatel. Nové parametry Katalogu zaměstnání reagují na aktuální vývoj v činnostech, které naše organizace zabezpečuje,“ uvedl po podpisu generální ředitel SŽ Bc. Jiří Svoboda, MBA.

V následujících týdnech budou probíhat jednání o Zásadách Fondu kulturních a sociálních potřeb a dalších interních normách.

IMG 20201023 WA0002

IMG 20201023 WA0003

Z důvodu aktuální epidemiologické situace se jednání o podobě PKS u Správy železnic konalo opět formou videokonference.

Došlo ke shodě nad následujícími body:

 • Platnost PKS 1 rok
 • Poskytování Kondičních ozdravných pobytů v roce 2021 jako za podmínek v roce 2020
 • Navýšení maximálních částek při odstupném na 47 000 Kč
 • Stanovená týdenní pracovní doba jako v roce 2020
 • Upřesnění v článku Dovolená dle novely ZP s účinností od 1. 1. 2021
 • Zvýšení rizikového příplatku HZS na 2 500 Kč
 • Navýšení Zvláštní odměny výpravčím v Brně hl.n. a Praze hl.n. ve výši 2 000 Kč
 • Upřesnění podmínek rozvrhu práce do směn za vyhlášeného nouzového stavu

V rozporu zůstávají body:

 • Výše tarifních mezd
 • Příplatky za soboty a neděle
 • Výše zvláštní odměny
 • Parametry Výkonové odměny

Další jednání se bude konat dne 23. 10. 2020.

Resized 20201020 165023 3385

Dne 19. 10. 2020 proběhlo zasedání Rady ČMKOS, které se z důvodů epidemiologické situace konalo formou videokonference. V úvodu jednání pozdravil všechny účastníky předseda pan Josef Středula s přáním pevného zdraví a poděkováním všem pracovníkům za odvedenou práci v nelehké době koronavirové krize bez rozdílu odvětví či pracovního zařazení.

Byl představen vývoj míry inflace v ČR v roce 2020 a její prognoza na rok 2021, inflace do konce roku může dosáhnout až 3,5 %.

Předseda Josef Středula zmínil snahu zaměstnavatelů spojovat zrušení superhrubé mzdy, a tím snížení daňové zátěže, s růstem platů a mezd zaměstnanců a toto promítat do kolektivních smluv. Vzhledem ke skutečnosti, že jednání o zrušení superhrubé mzdy stále probíhá s nejistým výsledkem, je neseriozní ji považovat za dojednanou. Apeloval také na kolektivní vyjednavače, vzhledem k vývoji inflace, že je u zdravých firem, legitimní nárůst mzdy 5 %. Není také vhodné, aby zaměstnavatelé zneužívaly současnou těžkou situaci k nátlaku na zaměstnance (propouštění, převádění na jinou práci, snižování mzdy, apod.)

Dále byl představen přehled a kontrola plnění úkolů, předložen návrh rozpočtu ČMKOS na rok 2021 a obsahový plán jednání Rady ČMKOS pro rok 2021. Byla předložena informace o stavu členské základny s tím, že Aliance drážního provozu je jedním s odborových svazů s trvalým nárůstem členské základny včetně poděkování, že jste s námi!

V oblasti BOZP byl předložen stav úrazovosti a nemocí z povolání a konstatováno, že činnost svazových inspektorů přispívá k prevenci pracovních úrazů a díky ní dochází k trvalému zlepšování pracovních podmínek zaměstnanců. Tento týden je současně Evropským týdnem BOZP.

Hlavní požadavky ČMKOS:

 • Růst min. mzdy na 16.000 Kč
 • Zaručená mzda
 • Zvýšení ošetřovného na 80 %
 • Zvýšený dohled nad BOZP
 • 5 týdnů dovolené pro všechny
 • Sociální dialog na všech úrovních
 • Zdraví a životy každého člověka jsou to nejdůležitější a vždy nadřazeny nad ekonomikou