Při dnešním online jednání zaměstnavatele a zástupců všech odborových organizací došlo ke shodě nad 1. změnou PKS SŽ 2024 a 1. změnou Zásad FKSP SŽ 2024.

Obsah 1. změny PKS SŽ 2024 účinné od 1. 7. 2024:

 • V návaznosti na změnu legislativy byla sjednána možnost příspěvku zaměstnavatele na spoření na stáří nově na Dlouhodobý investiční produkt v bodě 2.1.3.2;
 • Technická úprava textu bodu 8, 15, 17 a 18 v článku 18 Překážky v práci Přílohy č. 1 Pracovní doba, pracovní pohotovost, dovolená, překážky v práci;
 • Technická úprava textu bodu 3, článku 1, Přílohy č. 3 Stravování a náhrady výdajů;
 • Byla sjednána změna bodu 5, článku 2 Podmínky a způsob vyplácení náborového příspěvku Přílohy č. 5 Pravidla pro poskytování náborového příspěvku, která umožňuje zaměstnancům, kterým vznikl pracovní poměr 1. 1. 2024 a později a připravují se na zaměstnání Technik sdělovací a zabezpečovací techniky (KZAM 31684) vyplatit 1. část příspěvku ve výši 30 000 Kč již po absolvování OZ Z-03 (nejdříve však se mzdou za měsíc, v němž došlo k uplynutí tříměsíční zkušební doby).

Obsah 1. změny Zásad FKSP SŽ 2024 účinné od 21. 5. 2024:

 • Úprava příspěvku zaměstnavatele na produkty spoření na stáří na všechny podporované produkty dle směrnice SŽ SM029 (od 1. 7. 2024 bude možnost příspěvku na Dlouhodobý investiční produkt).
 • Úprava podmínek mezinárodních sportovních akcí a jejich nominačních turnajů.
 • Změna ve fakturaci sportovních a kulturních akcí OS – v případě, kdy je prvoplátcem odborová organizace, tak fakturuje zaměstnavateli pouze poskytnuté příspěvky z FKSP.

Novelizace Směrnice SŽ SM029 s předpokládanou účinností od 1. 7. 2024:

 • Nově bude umožněno přispívat i na Dlouhodobý investiční produkt - DIP (za stanovených podmínek).
 • Pro nově uzavřené smlouvy na penzijní spoření nebo DIP bude povinný minimální účastnický příspěvek zaměstnance ve výši 500 Kč/měsíčně.
 • U stávajících smluv na penzijní spoření může zůstat účastnický příspěvek 300 Kč/měsíčně.

Další jednání proběhne ve Vzdělávacím středisku SŽ v Pardubicích dne 18. června 2024.

PROGRAM:
1) Zahájení (10.00-10.10)
2) PRAVNÍ PORADNA – Výklad novelizace Zákoníku práce. §24 ZP – Mgr. Palla (ČMKOS) (10.10-11.00)
3) KOMUNIKACE S ČLENSKOU ZÁKLADNOU - Technologie a jejich využití – p. Počan (ČMKOS) (11.00-12.00)
4) ČESKÉ ODBORY 150 LET – p.Linc (ADP) (12.00- 12.20)
5) Občerstvení (12.20-12.50)
6) BOZP-Základní průvodce prohlídkami na pracovištích, novinky v oboru – p. Fučík (ADP) (12.50-13.30)
7) KOLEKTIVNÍ VYJEDNÁVÁNÍ A JAK KOLEKTIVNĚ VYJEDNÁVAT – p. Linc (ADP) (13.30- 14.30)
8) Přestávka (14.30-14.45)
9) CHOD ZÁKLADNÍ ORGANIZACE - Stanovy, Zásady hospodaření, Právní řád, Pojištění odpovědnosti a pravidla pro plnění, Dokumenty základních organizací a archivace, FKSP- pí. Jiroušková (ADP) (14.45-15.40)
10) DOTAZY, NÁVRHY, NÁPADY A DISKUZE 15.40 -16.00
Předpokládané ukončení v 16.00

Školení proběhne v ul. Politických vězňů 1419/11, Praha1 ve 4. patře, v zasedací místnosti. Kapacita je 25 osob, školení je určeno pro všechny členy ADP.

Závazné přihlášky do 2.6.2024 u pí. Jirouškové na tel. čísle 778 065 665

Ve světle událostí, které se odehrály včera na Slovensku a se zřetelem k rozjitřené situaci v České republice, se Českomoravská konfederace odborových svazů rozhodla přispět k uklidnění situace tím, že ruší demonstraci svolanou na 21. května 2024. Činíme tak i po diskuzi se slovenskými kolegyněmi a kolegy z Konfederace odborových svazů Slovenské republiky, kteří nám dnes popsali aktuální situaci na Slovensku.

Českomoravská konfederace odborových svazů vždy a za každých okolností preferovala a preferuje dojít ke zlepšení situace v České republice prostřednictvím konsensu a sociálního dialogu. Proto žádáme premiéra České republiky o jednání s předsedy a předsedkyněmi odborových svazů ČMKOS, abychom témata, která měla být předmětem demonstrace, mohli projednat a zároveň ukázat společnosti, že takový přístup je nejen možný, ale i efektivnější než eskalace napětí. Věříme, že to jak vláda, tak sociální partneři i naši členové a členky ocení a že se velmi brzy společně sejdeme za jednacím stolem. Buďme sami příkladem toho, že to jde.

Důvody pro svolání demonstrace trvají a jsou pro nás velmi vážné a důležité pro budoucnost. Jednejme o nich co nejdříve.

Vážení členové a zaměstnanci,

na úterý 21. května 2024 jsme společně odborovými svazy ČMKOS naplánovali protest proti změnám v zákoníku práce a v oblasti důchodů, které připravuje současná vláda. Sejdeme se v 11 hodin před Hlavním nádražím v Praze a poté se přesuneme na Malostranské náměstí v Praze, kde od 12 hodin začíná demonstrace.

Proti čemu protestujeme? Proti:

Propouštění bez udání důvodu. Takové opatření nikomu nepomůže a mnohé může poškodit. Je nepřijatelné ještě více zhoršovat situaci zaměstnanců a zaměstnankyň. Je nepřípustné, aby zákoník práce otevíral dveře diskriminaci.

Prodlužování věku odchodu do důchodu. Je nepřijatelné, aby se věk odchodu do důchodu zvyšoval do nekonečna. I proto, že v české společnosti činí věk dožití ve zdraví jen něco málo přes 61 let. Navíc zaměstnanci*kyně v ČR odpracují za svůj produktivní věk mnohem více času, než je tomu ve vyspělých zemích Evropy.

Prodlužování zkušební doby. Je to jen další nástroj, který zvýší nejistotu pracujících. Ani po 3 měsících člověk nebude vědět, jestli v zaměstnání s ním do budoucna počítají.

Zkracování výpovědní doby. Znamenalo by, že propuštění zaměstnanci a zaměstnankyně budou mít mnohem méně času najít si novou práci. Jedná se opět o zhoršení jejich postavení.

Rušení zaručených mezd. Zaručené mzdy zohledňují náročnost práce a jejich zrušení není fér. Odmítáme politiku levné pracovní síly.

Vyzýváme:

 • k investicím do modernizace,
 • k zastavení politiky levné práce,
 • k vládnutí pro lidi, ne proti nim.

Nebuďte lhostejní k tomu, co se právě odehrává. Přijďte nás podpořit. Společně jsme silnější.
Kontaktní osoba za Alianci drážního provozu místopředsedkyně Šárka Jiroušková .
Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
Mobil: 778 065 665

Jednání proběhlo za účasti ředitele OŘ ing. Tkáče, vedoucí personálního oddělení paní Vlasákové a zástupců ostatních odborových organizací. Na úvod pan ředitel informoval o smrtelném pracovním úraze zaměstnance SEE. Dále byli poskytnuty informace o přidělených prostředcích na mzdy a údržbu tratí. Bylo oznámeno vyplacení motivační odměny za měsíc duben a plánované vyplacení mimořádné odměny za první pololetí. Byli jsme informováni o probíhajících a připravovaných výlukách a dalších akcích i v souvislosti s ostrým provozem ETCS. Paní Vlasáková informovala o plánovaných personálních změnách v souvislosti s odchodem do starobního důchodu a utlumením agendy související s FKSP. Na závěr byli k podpisu předloženy výkonové odměny na období květen - prosinec 2024. Náš návrh na úpravu sazeb se nesetkal s pochopením OSŽ, a po oslovení dopravního náměstka s naším návrhem a přepočtu sazeb, bylo shledáno, že na navýšení VO bez snížení sazeb v jiných kategoriích (s čímž nesouhlasí ostatní OC) nejsou prostředky, takže není možné ho realizovat.

Dne 30. 4. 2024 se konalo v sídle zaměstnavatele plánované jednání odborových centrál působících u SŽ.

V úvodu jednání personální ředitel Ing. Koucký apeloval na dodržování BOZP u SŽ v souvislosti se smrtelnými úrazy, které se staly v posledním období. Ing. Pospíšil informoval o čerpání FKSP v oblasti individuální rekreace a TDM. Za měsíc duben bylo vyčerpáno cca 50 % z obou položek, zaměstnavatel garantoval vzhledem k vývoji čerpání FKSP dostatek prostředků na individuální rekreace a TDM do konce roku a z toho důvodu byla alokována na OJ částka 400 Kč na zaměstnance (kultura a sport), zbytek této částky bude zachován jako rezerva, pro případ vyčerpání položky individuální rekreace a TDM. Došlo k dohodě na úpravě článku 3.2.5. 15 Zásad FKSP, což zjednoduší systém při zasílání příspěvku účastníků akcí z FKSP. Zaměstnavatel vysvětlil, jakým způsobem bude probíhat čerpání prostředků na činnost organizace.

Personální ředitel Ing. Koucký informoval OC o vývoji mezd SŽ za období leden až březen 2024. Dle předložených údajů došlo k nárůstu reálné mzdy zaměstnanců SŽ o 4 %, přesčasová práce poklesla o 11 %. Zaměstnavatel informoval o ukončení STOP stavu při přijímání zaměstnanců a také o čerpání náborového příspěvku. Byla avizována nutná změna PKS SŽ 2024 a změna Směrnice 29 v souvislosti se změnou státního příspěvku na penzijní pojištění a možností čerpání příspěvku DIP (Dlouhodobý investiční projekt). Zaměstnavatel informoval o pojištění zaměstnanců SŽ pro případ úmrtí či trvalých následků v souvislosti s výkonem povolání, kteří mají přístup do kolejiště. Podmínkou je souhlas zaměstnance přes portál STKR nebo jinou formou. Pojištění je reakcí zaměstnavatele na smrtelné úrazy, které se u Správy železnic odehrály v uplynulém období.

Další jednání je plánováno na 20. 5. 2024 formou MST.

V úterý 23. dubna 2024 proběhla na Oblastním ředitelství Plzeň pravidelná schůzka zaměstnavatele se zástupci místně příslušných odborových centrál.

Představeny byly chystané organizační změny v souvislosti s připravovaným přepínáním žst. České Budějovice na dálkové řízení z CDP Praha a informace o některých investicích a probíhajících a připravovaných stavbách v obvodu Oblastního ředitelství Plzeň.

Bližší informace o proběhlém jednání jsou uveřejněny v interních kanálech ADP: Uzavřené skupině ADP a WhatsApp skupině Regionální organizace Plzeň.