Dne 16. 6. 2021 proběhlo jednání odborových centrál působících při CDP v Přerově s vedením CDP, reprezentovaného ředitelem p. Novákem a náměstkyní p. Křižanovou. Na jeho začátku byla Výboru OSŽ představena nově založená regionální organizace ADP. Dalším tématem bylo FKSP, kde byl potvrzen příspěvek na stravenky v plné výši, tedy 14 Kč do konce letošního roku a zvýšený příspěvek na dovolenou ve výši 8 000 Kč z důvodu nevyčerpání v loňském roce. Ředitel informoval o aktuálním personálním stavu CDP, kdy je zde aktuálně zaměstnáno 344 zaměstnanců a o finančních prostředcích na jejich mzdy, které přislíbil do konce roku 2021 jako bezproblémové. Bylo potvrzeno zřízení pracoviště dispečera ETCS od 1. 7. 2021 do zkušebního denního provozu a během podzimu do rutinního nepřetržitého provozu. Finišuje příprava dokumentace pro schválení územního rozhodnutí na výstavbu nové budovy CDP Přerově. Prověrky BOZP byly přesunuty na měsíc září. Jako nešťastné, pro personalisty a komandující, bylo prezentováno čerpání KOP v době letních prázdnin, kdy jsou čerpány souběžně i klasické dovolené, avšak bez zásadních problémů s obsazením směn. Na konci jednání ředitel pozval všechny zaměstnance na letní akci pořádanou 15. července vedením CDP v Jack´s Cowhouse Clubu v Daskabátu – viz STKR. Všemi stranami byl na konci jednání schválen a podepsán Plán akcí FKSP pro rok 2021 s tím, že z důvodu nevyčerpaných prostředků jej bude možné ještě dodatečně doplnit.

Ve čtvrtek dne 10. 6. 2021 se uskutečnilo společné jednání předsedů jednotlivých regionálních organizací se členy Výkonného výboru ADP. Na programu bylo především odsouhlasení termínu a místa konání Kongresu ADP, pozvání hostů a příprava na úpravu Stanov ADP. Kongres se uskuteční dne 9. září 2021 v Hotelu Olšanka v Praze (pozvánka s programem bude samostatně zveřejněna). Velmi intenzívně se diskutovalo nad organizací voleb v příštím roce včetně návrhů pracovních termínů.

IMG 20210611 WA0001001

Předseda ADP informoval přítomné o průběhu právních sporů, které jsou v řízení včetně připravovaných opatření. V rámci přípravy na kolektivní vyjednávání byli navrženi a jednomyslně odsouhlaseni za ADP jako kolektivní vyjednavači a poradci (Ing. Zazvonil, Petr Fučík, Daniel Linc a Šárka Jiroušková). V rámci pracovněprávní problematiky se jednalo o záměru a uvažované změně systemizace při přepojování žst. Praha Vršovice na CDP Praha v průběhu jara 2022. Předseda RO ADP Praha Milan Gajdács přislíbil iniciativu v této oblasti včetně sjednání schůzky s ředitelem CDP Praha.

Velmi živá byla diskuse na téma očkování zaměstnanců, kde stále musí platit princip dobrovolnosti bez jakéhokoliv zvýhodňování očkovaných a naopak je nutno zamezit diskriminaci těch, kteří očkování odmítnou. Bohužel dochází k velké polarizaci společnosti na toto téma a nevyhýbá se ani zaměstnancům Správy železnic.

V odpoledních hodinách se uskutečnil seminář pořádaný ČMKOS k paragrafu 320 ZP na téma agenturní zaměstnávání.  

IMG 20210611 WA0004001

Jen 22 % lidí považuje nynější důchody za spravedlivé. Drtivá většina volá po změně. Vyplývá to z průzkumu agentury MEDIAN, který se uskutečnil ve 2. polovině května. Většina respondentů podporuje základní důchod, tzv. výchovné nebo možnost dřívějšího odchodu do penze pro náročné profese bez krácení důchodu. Naopak nesouhlasí se zvyšováním důchodového věku.

Tisková zpráva:

Koho se výměna In Karty týká?

  • Výměna In Karty se týká držitelů In Karet - zaměstnanců ČD i ostatních držitelů jízdních výhod, jejichž karta má v daný okamžik platnost kratší než 62 dní.
  • Platnost karty je zaznamenána na lícní straně In Karty v pravém dolním rohu - údaj „Platnost karty“.
  • Je třeba počítat s tím, že nová karta bude k vyzvednutí za 3 - 4 týdny po podání žádosti.