10 let s vámi a na vaší straně! Již od roku 2013.

Ve dnech 4. a 5. května 2023 proběhlo výjezdní jednání společné pracovní skupiny zaměstnavatele (za účasti zástupců úseku NŘP GŘ a O11 GŘ, náměstků ředitelů organizačních jednotek pro řízení provozu ze všech šesti oblastních ředitelství) a zástupců odborových centrál (vyjma Federace železničářů České republiky) v Kořenově. Na jednání byla podrobně probrána situace v jednotlivých oblastních ředitelstvích, možnosti případných změn tak, aby nedošlo ke zhoršení pracovních podmínek zaměstnanců jednotlivých pracovišť.

Jednající strany se dohodly na úpravách zejména na pracovištích, kde docházelo k vysoké četnosti přerušení střežení pracoviště vlivem nepravidelností v dopravě. Došlo k dohodě o úpravách u konkrétních pracovišť již v průběhu tohoto kalendářního roku. K parametrům podmínek používání institutu střežení pracoviště se smluvní strany vrátí i při kolektivním vyjednávání na rok 2024.

V rámci diskuze byla probrána i další témata, např. nábor zaměstnanců, školení zaměstnanců.

20230507 132049Dne 22. 5. 2023 končí platnost zakoupené firemní permanentky do pražské ZOO. Zájemci z řad členů ADP mohou využít bezplatné zapůjčení do stanoveného data. K dispozici je celkem 18 vstupů.

Rezervace včetně zapůjčení/vrácení je na Smíchově u operátorek železniční dopravy.

Dne 19. 4. 2023 se sešli členové Regionální organizace ADP Ústí nad Labem k projednání aktuální problematiky u OŘ Ústí nad Labem.

Hosty Regionálního Kongresu byli Výkonný místopředseda Petr Fučík a místopředseda Daniel Linc, kteří nás informovali o aktuálním dění ve firmě, v Alianci a v ČMKOS.

Diskutovala se nejen problematika střežení pracovišť, ale také stále neuzavřená dohoda o zvýšených VO na pracovištích s vyšší pracovní zátěží v rámci OŘ Ústí nad Labem. S politováním musím konstatovat, že díky aktivnímu blokování vzniku dohody zástupce ZO SOSaD Ústí nad Labem, stále nedošlo k očekávanému konsensu.

Dalším bodem programu byla volba delegátu na celostátní Kongres ADP, kde byli navrhovaní kandidáti za RO ADP Ústí nad Labem s hlasem rozhodujícím jednomyslně zvoleni.

Regionální kongres ADP Ústí nad Labem vzal na vědomí rozhodnutí současného předsedy, Ing. Jana Zazvonila, a tímto mu děkuje za jeho desetileté svědomité působení v čele Aliance drážního provozu a přeje mu hodně štěstí a úspěchů v jeho další pracovní kariéře.

Ve čtvrtek dne 20. 4. 2023 se konal Kongres Regionální organizace ADP Oblastního ředitelství Hradec Králové v Pardubicích.

Předsedkyně Regionálního výboru Hana Hasenöhrlová přivítala v úvodu všechny zúčastněné členy a představila sedm kandidátů na delegáty kongresu s hlasem rozhodujícím i s hlasem poradním.

Následně předala slovo zástupkyni ve Výkonném výboru za hradeckou organizaci, Šárce Jirouškové, která informovala o připravovaném volebním kongresu v Pardubicích. Po přestávce byli zvoleni navrhovaní kandidáti.

Po příchodu pohovořil výkonný místopředseda Petr Fučík o novém složení předsednictva ADP, jelikož Ing. Jan Zazvonil nekandiduje na předsedu svazu.

Během diskuze byly zodpovězeny dotazy ohledně pracovní skupiny ke střežení pracoviště.

V úterý dne 4. dubna se v Plzni konal Kongres Regionální organizace ADP Plzeň. V úvodu přivítal členy předseda Regionálního výboru Jiří Berka, který následně předal slovo předsedovi ADP p. Zazvonilovi, který přítomné informoval o připravovaném volebním kongresu v Pardubicích. Jednaní pokračovalo volbou delegátů kongresu s hlasem rozhodujícím i s hlasem poradním. Dále předseda informoval členy, že již nekandiduje na předsedu svazu a ukončí své působení ve volených funkcích i v Regionální organizaci ADP Plzeň. V posledním týdnu měsíce dubna se uskuteční doplňující volby do RV ADP Plzeň elektronickou formou. 

Výkonný místopředseda Petr Fučík pohovořil o složení nového předsednictva ADP, které bude žádat o důvěru na Volebním kongresu v Pardubicích dne 12. 5. 2023. Zároveň zdůraznil, že nebude přerušena kontinuita ve směřování odborového svazu ADP.

Následovaly informace ze zásadních jednání u Správy železnic nebo z ČMKOS. Během diskuse byly zodpovězeny veškeré dotazy.

IMG 20230404 WA0003

Vážení členové,
srdečně Vás zveme na Volební kongres ADP v Pardubicích, který se bude konat 12.05.2023 v Domě Techniky.

Na Volební kongres budou zvoleni delegáti na základě poměrového klíče v jednotlivých RO ADP v průběhu měsíce dubna, v některých RO již volba delegátů byla uskutečněna. Pokud se kromě zvolených delegátů budete chtít zúčastnit jako člen s hlasem poradním, bude to zájemcům umožněno.

Případnou účast nahlaste SMS: 778 065 665 nebo Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript. do 30.04.2023

Srdečně zve Předsednictvo a VV Aliance drážního provozu

Jak jste byli informováni na posledním jednání, obdrželi jsme od dodavatele termíny, které byly předány k naplnění do našich OS. Na základě telefonátů zaměstnanců do Františkových Lázních ohledně RP byla prvotně podána informace, že Fr. Lázně nebudou nyní RP přijímat. Poté, co jsme na první termín z 30 možných účastníků obsadili 28 a odeslali seznam do Fr. Lázní, tak jsme zpět obdrželi informaci, že s takovými počty nepočítají, a že mají obsazeno.

Od té chvíle to intenzivně řešíme s hlavním dodavatelem společností AZTM Services, která nás informovala, že se jedná o porušení ze strany Fr. Lázní a hledají cesty nápravy. Není problém jen s nejbližším termínem, ale se všemi, které jsme od dodavatele k Fr. Lázním obdrželi. Reálně nastává nyní situace, kdy stahujeme od zaměstnanců předané poukazy, protože poskytovatel není schopen zajistit plnění v těchto lázních. Ostatní střediska nyní nejsou dotčena, a naopak se v nich hledají dostupné další kapacity.

Víme, že někteří nespokojení zaměstnanci se na Vás obrací, tak jsme chtěli, abyste byli o stavu věci informováni.

Jakmile bude nějaký další vývoj, budeme vás informovat.