Zcela novou formou pomocí videokonference se dne 29. 4. 2020 uskutečnilo jednání o 2. změně PKS u Správy železnic pro rok 2020. Zaměstnavatel představil ucelený návrh, který má pomoci překonat obtížné období způsobené koronavirovou krizí. Některé předložené body byly ve zkráceném režimu projednány i odsouhlaseny většinou odborových svazů. Jednání pokračují i dnes od 9.00 hod s cílem nalézt shodu či řešení nevyhovujícího stavu u ostatních sporných bodů.

Dobrý den, v souvislosti s novým zákonem využíváme možnosti a ode dnešního dne nabízíme pouze toto řešení:

Chci zájezd zrušit, jaké mám možnosti? V souvislosti s novým zákonem o některých opatřeních ke zmírnění dopadů epidemie koronaviru označovaného jako SARS-CoV-2 na odvětví cestovního ruchu projednávaným v těchto dnech existuje pouze jediná možnost zrušení zájezdu, a to vystavení Poukazu na nevyužitou dovolenou. Poukaz je vystaven na částku, kterou klienti uhradili (tj. neobsahuje dotaci). Poukaz má platnost 1 rok od data vystavení. Poukaz je možné vystavit i zpětně na pobyty, které byly sjednány od 20. února 2020. Výjimky, ve kterých nejsou klienti poukaz povinni přijmout, jsou stanoveny v zákoně (jedná se především o osoby nad 65 let, těhotné ženy apod.)

Omlouvám se, ale ke změnám dochází každým dnem. Do včerejšího dne jsme umožňovali storna ve výši 10% a rozdíl jsme klientům vraceli. Ode dnešního dne již pouze takto.

Rada ČMKOS dnes historicky poprvé jednala formou videokonference a řešila především problematiku dopadů pandemie šíření koronaviru v České republice. Předseda Josef Středula prezentoval další informace, které se týkají programu Antivirus, který se dnes spouští. Dále velmi negativně hodnotil dohody zaměstnavatelů s odbory, kde došlo k dohodě o náhradě mzdy ve výši pouze 60% nebo nevýznamně vyšší. Velmi zásadní informací bylo zařazení Dg: COVID-19 k 25. 3. 2020 na seznam nemocí z povolání, kde bude muset být následně prokázána příčinná souvislost s výkonem práce (např. prokázaná kontaminace v zaměstnání).

Místopředsedkyně Radka Sokolová informovala o zrušení plánovaných akcí ČMKOS (Mezinárodní vzpomínkový den, Svátek práce – 1. května na Špilberku).

Následně ve svých příspěvcích pohovořili jednotliví členové Rady ČMKOS o aktuálním stavu ve firmách a organizacích kde působí. Akcent byl kladen na proces zásobování a distribuce ochrannými prostředky, aktuální počty nakažených zaměstnanců nebo v karanténě, ekonomická a organizační opatření, která se provedla v dohodě nebo i bez dohody zaměstnavatele a odborů.

Předseda ADP ve svém příspěvku informoval Radu o aktuálním stavu u Správy železnic, vyzdvihl uzavřené dohody, a také aplikaci preventivních opatření, která se prokazatelně osvědčují. V současné době je u Správy železnic 44 zaměstnanců v karanténě a osm pozitivních na COVID-19.

V závěru vystoupil Martin Fassman, hlavní ekonom ČMKOS, který shrnul poznatky z aktuální makroekonomické situace a predikoval další možný vývoj.

Další společné jednání členů Rady ČMKOS je plánováno na 17. 4. 2020.

Vážení klienti,

v situaci, která se za dobu existence většiny cestovních kanceláří dosud nestala, si nesmírně vážíme vašeho přístupu a porozumění. Věřte, že děláme vše, co je v našich silách, abychom vaši důvěru nezklamali. Jsme si vědomi toho, že některé z cestovních kanceláří přestaly reagovat, některé dokonce dočasně uzavřely své pobočky. Byť tento krok chápeme – frustrace z neustálých dotazů a někdy i agresivního chování klientů je velká – my jsme a budeme pro vás stále k dispozici a snažíme se na všechny dotazy reagovat co nejdříve.

Naše CK již část záloh do zahraničí i tuzemska uhradila. Tedy vznikly nám náklady při nákupu vašich dovolených. Jednáme se zahraničními partnery o možnosti jejich přesunu na příští období – léto, podzim či rok 2021. Pečlivě zvažujeme kroky, které podnikneme, abychom překlenuli období nejistoty.

Naše opatření musíme rozdělit do dvou sekcí: Zájezdy pořádané ČD travel a zájezdy pořádané ve spolupráci s jinými CK. Na konci oddělení „popis hotelu“ najdete informaci, s jakou CK spolupracujeme. Pokud tam informace chybí, pak se jedná o náš vlastní zájezd.

Zájezdy ČD travel

Zrušení zájezdu se STORNOPOPLATKY:

Všechny zájezdy je možné zrušit do 50 dnů před odjezdem s 10% stornopoplatky (respektive za stornopodmínek uvedených v našich VZP). Pokud jsou zaplacené zálohy vyšší, bude Vám rozdíl vrácen na účet. Pozor, stornopoplatky jsou vypočítány z CELÉ hodnoty zájezdu, tedy včetně dotace.

Využití POUKÁZKY na jiný termín či zájezd:

ČD travel vystaví poukaz v hodnotě, kterou jste dosud uhradili. Tento poukaz bude mít všechny náležitosti a bude pojištěn proti úpadku. Zájezd si budete moci vybrat do konce listopadu 2020 tak, aby dotace byly přidělené v roce 2020. Realizace zájezdu však může být i v roce 2021 (tj. můžete si v listopadu 2020 vybrat dovolenou v Řecku na srpen 2021).

Zájezdy spolupracujících CK:

Postup využití poukázky:

1. Již máte vybraný jiný zájezd: napsat e-mail, původní zájezd a nově vybraný zájezd. Údaje změníme na původní, již potvrzené přihlášce.

2. Chcete zájezd zrušit, ale zatím nemáte vybraný jiný. Pošlete e-mail o zrušení, pošleme poukaz. Do konce listopadu pošlete informaci o nově vybraném zájezdu. Údaje změníme na původní, již potvrzené přihlášce.

Věnujte prosím pozornost tomu, abyste vybírali z nabídky od původních pořadatelů.

Děkujeme všem našim klientům a věříme, že spolu opět vycestujeme za sluncem!

Informace jsou platné ke dni 31.3. 2020

Dnes 2. 4. 2020 se uskutečnilo jednání členů Rady ČMKOS formou videokonference, které mělo za cíl zajistit technickou připravenost pro plánovaná další jednání, což bylo splněno.

Předseda Josef Středula a místopředseda JUDr. Vít Samek upozornili členy Rady především na vládou schválený dokument MPSV „Antivirus“, který řeší problematiku podpory zaměstnanosti pro období březen-duben 2020 v době vyhlášeného nouzového stavu v ČR. 

V pondělí dne 6. 4. 2020 se uskuteční oficiální jednání Rady ČMKOS na této digitální platformě.

Resized 20200402 101333 258

Na základě připomínkovaného "Příkazu generálního ředitele č.8/2020" jsou v tomto týdnu projednávána technicko-organizační opatření na úrovni přednostů PO s místně příslušnými odborovými organizacemi. Některá pracoviště jsou dočasně obsazena nižším počtem obsluhujících zaměstnanců. Kde toto opatření není možné, přistoupilo se k novému přeplánovaní směn, takovým způsobem, aby zaměstnanci ve "zhuštěném" režimu práce pracovali ve dvou skupinách, které se vzájemně nepotkají, aby nedošlo k případnému nežádoucímu šíření koronaviru.

Zaměstnavatel již ve většině případů vybavil zaměstnance ochrannými prostředky, především jednorázovými rouškami, desinfekcí či rukavicemi. Na větších pracovištích jsou ionizátory vzduchu. 

Objednavatelé dopravy ve většině krajů omezují osobní dopravu, což je také jeden z důvodů snižování počtu obsluhujících zaměstnanců, výjimku ovšem tvoří Středočeský kraj.

Resized 20200313 073823 4382