Nový regionální výbor ADP CDP Přerov zahájil svoji činnost volbou statutárních zástupců. Předsedou RO byl zvolen traťový dispečer CDP Přerov pan Kamil Franek, místopředsedkyní paní Veronika Kmecová a členem Výkonného výboru za CDP Přerov pan Jiří Mutl. Volební protokol o výsledcích voleb byl zaslán řediteli Centrálního dispečerského pracoviště Přerov panu Ing. Novákovi. V současné době se stanovuje termín pro jednání se zaměstnavatelem a oficiální zahájení sociálního dialogu na této organizační jednotce. 

Jménem vedení odborového svazu ADP přeji kolegům mnoho úspěchů při jednání se zástupci zaměstnavatele a jejich odborové práci pro členy a zaměstnance Správy železnic.

Ing. Jan Zazvonil – předseda ADP