V pondělí dne 19. 4. 2021 se uskutečnil odborný seminář pořádaný ČMKOS na téma „Psychosociální rizika při práci“, který připravila a vedla Ing. Iva Prokopová, MBA. Nosným tématem celé prezentace byla norma DIS/ISO 45003, která byla podrobně popsána v jednotlivých skupinách a podskupinách včetně velkého množství reálných příkladů.

Významnou roli v zaměstnání mají nejen „hard“ pracovní podmínky (pracovní doba, bezpečnostní přestávky, osvětlení, hluk, vibrace, pracovní prostředí), ale také „soft“ tzv. měkké podmínky, které se zaměřují na péči o psychiku zaměstnanců, která je neméně významná. Bohužel, velmi často se stává, že psychosociální rizika zaměstnavatelé nedostatečně vyhodnotí, podceňují nebo zcela ignorují. Mezi takové negativní projevy patří multitasking (kde je zaměstnanec nucen provádět mnoho operací současně či v rychlém sledu během celé pracovní doby, která není v některých případech ani přesně definována, tzv. od nevidím do nevidím…). Dalšími riziky jsou chybně nastavená organizace práce včetně kvalitní přípravy a komunikace při přípravě organizačních změn, role očekávání zaměstnanců (kompetence, kariérní růst), syndrom vyhoření, mezilidské vztahy v zaměstnání (šikana, harrasment, diskriminace, apod.). Opakem a účinným nástrojem, jak se bránit psychosociálním rizikům je kvalitně zpracovaný a implementovaný „Hapinness management“, který umožňuje zaměstnancům sladit osobní a pracovní život a nalézt mezi těmito rolemi rovnováhu „work-life balance“, vyhledávat a aktivně podporovat spolehlivé zaměstnance, zabezpečit jejich odborný růst a zvyšovat produktivitu práce.

V rámci diskuse vystoupili svazoví inspektoři jednotlivých odborových svazů, aby sdělili ostatním své zkušenosti, jakým způsobem se tato problematika řeší ve firmách a společnostech, kde působí. Výsledkem a závěrečným mottem je zcela jistě tvrzení, že stále máme co zlepšovat, a že zaměstnanec není pouze výrobním nástrojem, ale že má i duši o kterou je zapotřebí adekvátně pečovat.

Resized 20210419 100518 5177