Vláda ČR se v programovém prohlášení zavázala, že v rámci svého mandátu zruší „superhrubou mzdu“. Tento záměr zneužívá mnoho zaměstnavatelů při vyjednávání mzdových podmínek v rámci kolektivního vyjednávání. Jsou možná přesvědčeni, že snížení daňové zátěže na straně zaměstnanců z 20,1 % na 15 % u příjmů do 139 000 Kč bude snad zásluhou vyjednavačů a není nutné hledat zdroje v jiných kapitolách rozpočtu organizace.

Pokud Vláda návrh schválí a projde legislativním procesem s účinností od 1. 1. 2021, přijde státní rozpočet o minimálně 90 mld. Kč ročně. Otázkou však zůstává jestli v rámci aktuálního dění spojeného s koronavirovou krizí bude tento záměr realizován.

Český statistický úřad zveřejnil 12. 10. 2020 aktualizované údaje o vývoji indexu spotřebitelských cen a přírůstku oproti loňskému  roku o 3,3 %. Na tuto míru inflace by mělo být v rámci kolektivního vyjednávání reagováno odpovídajícím nárůstem mezd v tarifních složkách mzdy i v ostatních položkách.

Tento týden se u Správy železnic uskutečnilo formou videokonference kolektivní vyjednávání o podobě kolektivní smlouvy na rok 2021. Na tomto jednání zástupci zaměstnavatele představili svoji představu o cílovém stavu PKS včetně mzdových složek. Argumentace, která se opírala o záměr Vlády ke zrušení superhrubé mzdy, implementaci nového Katalogu zaměstnání a návrhu minimálního růstu tarifních mezd, je pro nás jako zástupce zaměstnanců v tuto chvíli nepřijatelná.

Vizí zaměstnavatele je ukončení procesu kolektivního vyjednávání příští týden, v úterý 20. 10. 2020. Vzhledem k předloženým a pro ADP zcela neakceptovatelných návrhů v Příloze č. 1 (více jak dvě noční směny po sobě jdoucí, změny v textu při překážkách na straně zaměstnavatele dle paragrafu 209 ZP nebo odchylka mezi jednotlivými měsíci větší jak 26 hodin a v Příloze č. 2 o výši mzdového nárůstu pro rok 2021 není za těchto podmínek termín ukončení vyjednávání reálný, což není žádnou překážkou neboť oficiální termín byl stanoven až na 27. 11. 2020.

S plnou odpovědností si uvědomujeme v jak složité době se společnost nachází, ale zaměstnanci Správy železnic nechtějí, aby jejich práce a ohodnocení bylo devalvováno, ale naopak posilováno.

Jestliže generální ředitel v rozhovoru pro server zdopravy.cz akcentuje nedostatek výpravčích a v budoucnu dalších nezbytných profesí pro chod firmy, je nutné posílit motivační prvky včetně mzdového ohodnocení. Pouze tímto způsobem můžeme přilákat nové zájemce o zaměstnání a udržet ty stávající do jejichž odborné kvalifikace bylo investováno mnoho času a prostředků. Investice do zaměstnanců je totiž zárukou úspěchu každé firmy včetně té rozpočtové. 

Resized 20201016 090600 1750