CDP Praha

Titulek Datum zveřejnéní
Kongres Aliance drážního provozu – Pardubice 17. 4. 2024 19. duben 2024
Týden plný odborové práce RO ADP CDP Praha 28. únor 2024
Pozvánka na společenskou akci „Setkání s bývalými pracovníky a odboráři“ 2. říjen 2023
Informace regionálního výboru ADP CDP Praha 7. červenec 2023
Plánované změny v železniční dopravě: Malešice, Most Inteligence a přepnutí žst. Praha hl.n. 19. červen 2023
Výkonný výbor Aliance drážního provozu jednal v Hradci Králové 12. červen 2023
Pozvánka: Jarní brigáda v odborové kanceláři v Kolíně - 20.04.2023 5. březen 2023
Schůze se zaměstnavatelem a Členská schůze RV s delegáty 26. únor 2023
Nové stránky ADP CDP Praha 26. únor 2023
Kongres regionální organizace ADP CDP Praha 20. prosinec 2022
Při přepojování pražského hlavního nádraží se nesmí podcenit připomínky obsluhujících zaměstnanců 12. září 2022
RO ADP CDP Praha má nově zvolený výbor 25. duben 2022
Předsedové RO ADP jednali v Kolíně s Výkonným výborem 13. červen 2021
Výkonný výbor ADP se zástupci z regionů zpracovali analýzu k návrhu PKS pro rok 2021 včetně Zásad FKSP 1. srpen 2020
Informace z pravidelného zasedání Výkonného výboru ADP v Praze 17. březen 2020
Výzva odborového svazu ADP generálnímu řediteli Správy železnic 16. březen 2020
Téma: Fond kulturních a sociálních potřeb (FKSP) 18. únor 2020
Dialog nad definováním budoucí pracovní náplně pracovišť PPV v Plzni byl dnes ukončen! 29. leden 2020
Změna termínu zapojení Plzně do CDP Praha 16. říjen 2019
Náborová akce CDP Praha pro dispečerský sál 3C vrcholí 22. září 2019
ADP zřizuje Krizovou linku pro své členy! 14. září 2019
Vzniká 1. změna Pokynu GŘ č. 9/2013, prozatím bez účasti odborů 10. prosinec 2018
Kongres Regionálních organizací ve Starém Kolíně 2. listopad 2018
Koncepce řízení provozu má pět variantních řešení 25. červen 2018
ASVC obsahuje základní funkcionality pro zkušební provoz 20. červen 2018
Odmítnutí limitu přesčasové práce nad 150 hodin ročně rezonovalo na pražském kongresu ADP 8. říjen 2017
Bude mít SŽDC dostatek stimulů ke snížení podílu přesčasové práce a odchodů od firmy? 15. září 2017
Výpravčí jsou nespravedlivě odměňováni, za stejnou práci dostávají rozdílnou mzdu 19. červenec 2017
Akumulace negativních stresorů může ohrozit bezpečnost dopravy 29. červen 2017
Přetrvává žalostný personální stav výpravčích, z čehož plynou vysoká přesčasová práce a vyšší riziko nehodovosti 23. červen 2017