CDP Praha

Titulek Datum zveřejnéní
Předsedové RO ADP jednali v Kolíně s Výkonným výborem 13. červen 2021
Výkonný výbor ADP se zástupci z regionů zpracovali analýzu k návrhu PKS pro rok 2021 včetně Zásad FKSP 1. srpen 2020
Informace z pravidelného zasedání Výkonného výboru ADP v Praze 17. březen 2020
Výzva odborového svazu ADP generálnímu řediteli Správy železnic 16. březen 2020
Téma: Fond kulturních a sociálních potřeb (FKSP) 18. únor 2020
Dialog nad definováním budoucí pracovní náplně pracovišť PPV v Plzni byl dnes ukončen! 29. leden 2020
Změna termínu zapojení Plzně do CDP Praha 16. říjen 2019
Náborová akce CDP Praha pro dispečerský sál 3C vrcholí 22. září 2019
ADP zřizuje Krizovou linku pro své členy! 14. září 2019
Vzniká 1. změna Pokynu GŘ č. 9/2013, prozatím bez účasti odborů 10. prosinec 2018
Kongres Regionálních organizací ve Starém Kolíně 2. listopad 2018
Koncepce řízení provozu má pět variantních řešení 25. červen 2018
ASVC obsahuje základní funkcionality pro zkušební provoz 20. červen 2018
Odmítnutí limitu přesčasové práce nad 150 hodin ročně rezonovalo na pražském kongresu ADP 8. říjen 2017
Bude mít SŽDC dostatek stimulů ke snížení podílu přesčasové práce a odchodů od firmy? 15. září 2017
Výpravčí jsou nespravedlivě odměňováni, za stejnou práci dostávají rozdílnou mzdu 19. červenec 2017
Akumulace negativních stresorů může ohrozit bezpečnost dopravy 29. červen 2017
Přetrvává žalostný personální stav výpravčích, z čehož plynou vysoká přesčasová práce a vyšší riziko nehodovosti 23. červen 2017
Jednání na OŘ Praha dne 2. 5. 2017 11. květen 2017
Dálkové řízení nejsou jen pozitiva 3. květen 2017
Informace z CDP Praha 24. leden 2017
ADP má svoji pátou regionální organizaci - CDP Praha 12. listopad 2016
Budování struktury ADP pokračuje, CDP Praha bude další regionální organizací 15. říjen 2016
Výkonný výbor ADP v říjnu stanovil priority pro KV u SŽDC 15. říjen 2016
Nůžky mezi traťovými dispečery a pohotovostními výpravčími se nebezpečně rozevírají 9. září 2016
Proces aktivace CDP Praha úspěšně pokračuje 16. červen 2016
Vysoký podíl přesčasové práce je varovným signálem! 30. květen 2016
Procesní management u SŽDC postoupil do další etapy 18. březen 2016
Negativní výsledek psychotestů = významné omezení pro přijetí na CDP Praha 7. červen 2015
Bilanční diagnostika pilířem outplacementu u SŽDC? 16. květen 2015