Zcela zaplněnou zasedací místnost v budově ÚS Triangl v Plzni obsadili zaměstnanci Správy železnic, kteří se nezúčastnili výběrového řízení na pracovní pozici traťový dispečer CDP Praha a po 15. 4. 2020 v rámci organizační změny zůstanou v Plzni na jednotlivých pracovištích PPV. Jednání bylo svoláno na jejich žádost, za OŘ Plzeň byl přítomen náměstek pro řízení provozu Ing. M. Krondl, za PO Plzeň přednosta Ing. J. Voldřich, dopravní náměstek Zdeněk Polák a někteří z dozorčích ve směně. V úvodu jednání předložil předseda ADP stanovisko zaměstnanců k projednávané problematice a podepsané většinou, která byla přítomna a má zájem pracovat na pracovišti pohotovostních výpravčích Plzeň (PPV). Představa o budoucím uspořádání pracovišť, kompetencí, náplně a technologie práce byla představena již v minulém týdnu na společném jednání se zástupci CDP Praha 23. 1. 2020 a na jednání s ředitelem OŘ Plzeň Ing. Makovcem v pátek 24. 1. 2020 avšak ze strany zaměstnanců nedošlo k její akceptaci.

Přednosta PO Plzeň velmi podrobně popsal budoucí stav, který po organizační změně k 15. 4. 2020 nastane v podobě výše zmíněné technologie práce, dopady do zaměstnanosti, mzdovém ohodnocení zaměstnanců a uspořádání jednotlivých pracovišť. Vedení OŘ pozitivně reflektovalo na obavy zaměstnanců, které byly písemně i ústně prezentovány a souhlasilo s předloženým návrhem. Výsledné rozhodnutí je v souladu s bezpečností železničního provozu, platnou PKS, ZP a nově bude upraveno místní technologii a základní dopravní dokumentaci (ZDD).

Resized 20200123 135844 397
Nový stav bude následující: pracoviště PPV+D3 zůstane beze změn (dirigující dispečer pro trať D3 Ejpovice – Radnice a ovládání přiděleného úseku, při předání z CDP řízení svěřeného úseku v daném rozsahu a časovém limitu (Ejpovice – Zdice, Rokycany – Nezvěstice (mimo) nebo jiná dopravna na daných traťových úsecích). Pracoviště výpravčích PPV2 bude nově zajišťovat veškeré dopravní úkony v obvodu Plzně seřaďovacího nádraží (vlakové cesty z/do Třemošné u Plzně (trať řízena z pracoviště DOZ Blatno u Jesenice), sjednávání posunu v daném obvodu (z/do depa Plzeň, vlečky, posun záloh ČDC, svolení k posunu na svážném pahrbku a posun na dopravních kolejích), při předání obsluhy z CDP řídit dopravní provoz na východním (pražském) zhlaví žst. Plzeň.

Výpravčí pracoviště PPV3 bude mít z dopravních povinností při předání z CDP Praha na starost obvod bývalého stavědla Radbuza (západní část uzlu Plzeň), dále diagnostiku ASDEK, DDTS, povinnosti vzhledem k IZS Plzeňského Kraje a HZS Správy železnic.

Závěr společného jednání byl především o diskusi o místních nuancích, které se budou precizovat v průběhu následujícího období únor resp. březen 2020. Vedení OŘ Plzeň i PO Plzeň by rádo zapojilo všechny zaměstnance pracovišť PPV Plzeň do jedné skupiny, ať v rámci rozvrhu směn, tak v systému odměňování.

Resized 20200129 112750 5193
Lze konstatovat, že problematika přepojování uzlu Plzeň byla příkladem konstruktivního sociálního dialogu, jehož výsledkem budou standardní pracovní podmínky, určené, ale současně akceptovatelné tempo práce i možné mzdové ohodnocení. Ovšem neznamená to souhlas s organizační změnou a celou filozofií centralizace a dálkového řízení.