Ve čtvrtek dne 10. 2. 2022 se v Kolíně uskutečnilo zasedání Výkonného výboru ADP, které bylo rozšířeno o pozvané hosty z Regionální organizace ADP Praha. Předseda ADP pohovořil o uskutečněných volbách (CDP Přerov a OŘ Ostrava) a harmonogramu konání pro ostatní RO ADP.

Výkonný výbor schválil nominaci kolegy M. Maie do dalšího ročníku Odborové akademie, kterou spolupořádá ČMKOS.

V rámci informací z jednotlivých organizací byla věnována pozornost sjednání principu odměňování pro exponovaná pracoviště. V současné době je největší rozpor u návrhu v OŘ UNL. U ostatních organizačních jednotek jsou většinou zvýšené sazby VO pro rok 2022 sjednány.

Zásadním bodem jednání byl návrh organizační změny, změny v systemizaci u OŘ Praha. Velmi intenzivně se vedla diskuse nad zrušením druhého výpravčího ve směně v žst. Velký Osek. Přítomným členům, zaměstnancům, se postup a argumenty zaměstnavatele nelíbí a nesouhlasí s návrhem, především z důvodu ohrožení bezpečnosti při provozování dráhy a drážní dopravy. Nesouhlasné stanovisko bude formulováno řediteli OŘ Praha včetně věcné argumentace. Bohužel tato změna není jedinou, dochází k racionalizačním opatřením i u jiných zaměstnaní, především u dozorců výhybek, která jsou v některých stanicích rušena bez náhrady. Tento nastavený trend zcela jednomyslně Výkonný výbor odmítá a nesouhlasí s ním. 

20220211 113521