V úterý dne 8. 2. 2022 se v Brodku u Přerova uskutečnily volby do výboru Regionální organizace ADP Ostrava. Kandidátní listina byla sestavena z celkem pěti uchazečů, ale pouze tři s nejvyšším počtem hlasů uspěli. Voleb se kombinovanou formou (korespondenčně a presenčně) zúčastnilo 94 % členů z OŘ Ostrava. Do regionálního výboru byla zvolena paní Alena Pavlasová, Olga Zemanová a pan Ondřej Nemerád. Zvolení členové výboru vybrali a zvolili za předsedkyni paní Olgu Zemanovou, místopředsedou Ondřeje Nemeráda, za člena výboru a současně zástupce ve Výkonném výboru paní Alenu Pavlasovou. Členové volební komise všem zúčastněným poděkovali za účast při volbách, poděkování patřilo i končícímu výboru a panu Josefu Rössnerovi, který organizaci skoro dva roky vedl.

V závěru se vedla diskuse nad dopravními i pracovněprávními tématy.

IMG 20220208 WA0002