Vážení kolegové a kolegyně, zaměstnanci Správy železnic,
v pátek dne 7. 10. 2022 se uskutečnilo další jednání o podobě kolektivní smlouvy na rok 2023. Výsledek je zveřejněn na intranetu SŽ i na webových stránkách jednotlivých OC. Mezi signatáři chybí odborový svaz ADP. Pokud nedojde k podpisu do 31. 12. 2022, bude účinné opatření Generálního ředitele SŽ, které stanoví za jakých podmínek budou zaměstnanci Správy železnic pracovat a hodnoceni od ledna 2023. Toto opatření musí být se všemi OC projednáno před datem 1. 1. 2023. Do této doby platí stávající kolektivní smlouva včetně všech nároků z ní vyplývajících.

Diskutované téma je mimořádná odměna generálního ředitele. V minulosti bylo zvykem při podepsání kolektivní smlouvy projednání mimořádných odměn. V letošním roce všichni zástupci OC sdělili generálnímu řediteli, ať toto ustanovení nespojuje s podpisem PKS, neboť s vyjednáváním nesouvisí. Pokud bude mimořádná odměna vyplacena, její výše i počet výplat je zcela v gesci GŘ.

Zásadní rozpor v jednotlivých ustanoveních nového návrhu PKS je v naprosté ignoraci ze strany všech signatářů nalézt ještě v letošním roce řešení u pracovišť, kde dochází k jiné pracovní činnosti tzv. střežení pracoviště. Požadovali jsme minimálně eliminaci tzv. druhého střežení, ale tento návrh již nikdo nepodpořil.

Výše příspěvku na dopravu, vyšší nárůst do tarifních mezd či možnost domácích KOP byly návrhy, které se snažíme prosazovat i nadále.
Budeme hledat řešení či finanční zdroje, které by posunuli vyjednávání dále. V současné době je pro nás neakceptovatelné svůj podpis k textu připojit. 

20221010 071943