Minulý týden byl zástupci O10 GŘ SŽDC představen odborovým organizacím v rámci prezentace návrh nového "Katalogu zaměstnání" s předpokládanou účinností od 1. 1. 2021. V současné době jsou zástupci OC seznámeni s výchozími premisami tohoto obsáhlého souboru zaměstnání včetně metodiky. Pracovní skupiny odborových organizací budou pracovat v první fázi samostatně a projednávat sporná ustanovení a k nim se vyjadřovat. Společné pracovní skupiny budou na základě schváleného harmonogramu projednávat sporné body do 31. března 2020, aby celý proces implementace mohl být ukončen ke konci roku a „Katalog zaměstnání“ účinný od 1. 1. 2021.

Předložený návrh má za cíl vyřadit nepoužívaná (povolání) zaměstnání u SŽDC, definovat nová, a také snahu přiblížit se Katalogu prací státních zaměstnanců ev. Národní soustavě povolání (NSP). Současně je management SŽDC vázán úkolem, aby nedošlo k plošnému navýšení TS a tím k překročení rámce mzdových prostředků rozpočtu SŽDC pro rok 2021. Proces novelizace bude časově a argumentačně velmi náročný, výsledná podoba by měla reflektovat na realitu současné náročnosti v jednotlivých zaměstnáních.

katalog