Formou informace v elektronické knize normálií byli zástupci RO ADP Ústí nad Labem a zaměstnanci seznámeni s výší VO odměny pro pracoviště s vyšší pracovní zátěží v OŘ Ústí nad Labem pro rok 2021. Jedná se o pracoviště výpravčí ÚS - ŽST Děčín hl.n. a výpravčí ÚS – ŽST Ústí nad Labem hl. n.

V průběhu prosince 2020 obdržela RO ADP Ústí nad Labem návrh zaměstnavatele, v řádném termínu zaslala odpověď a vyzvala k jednání a diskusi nad pracovišti se zvýšenou zátěží včetně procentuální výše VO. Zaměstnavatel jednání nesvolal a určil pracoviště bez dohody s místně příslušnými odborovými organizacemi, což je bezprecedentní a flagratní porušení platné PKS SŽ 2021, Přílohy č. 2, článku 34 odst. 3 b. Tento způsob jednání je ze strany ředitele OŘ ÚNL nekorektní a požadujeme okamžitě sjednání nápravy v této věci včetně standardního sociálního dialogu.

U jiných OJ většinou již došlo k dohodě o zvýšené sazbě VO a bylo to vždy v dohodě sociálních partnerů.