Nahoru

Řád právní pomoci ADP

Členům Aliance drážního provozu může být dle platných Stanov poskytnuta právní pomoc. Právní pomoc je posuzována individuálně Výkonným výborem ADP na základě doručené písemné žádosti člena. 

Právní pomoc se poskytuje v otázkách pracovněprávních či sociálního zabezpečení, které souvisí s pracovněprávní agendou. Pokud se člen ADP stane subjektem správního, přestupkového, trestního nebo jiného řízení v souvislosti s výkonem práce, je právní pomoc taktéž poskytována na základě písemné žádosti.

Odborový svaz ADP provozuje „Krizovou linku ADP“, která slouží členům jako podpůrný prostředek k nahlášení pracovního úrazu, mimořádné události v souvislosti s výkonem práce nebo k řešení pracovněprávních sporů, a také jako nástroj krizové intervence.

Telefonní číslo krizové linky je 778 508 348. Linka je provozována nepřetržitě členy Výkonného výboru ADP.

Řád právní pomoci Aliance drážního provozu - schváleno 13. 6. 2019
 
 
Powered by Phoca Download