V pátek dne 3. 6. 2022 se uskutečnilo hybridní formou jednání pracovní skupiny pro OOPPvýstrojní součástky. V úvodu vystoupila ředitelka O8 JUDr. Svobodová a O10 Ing. Koucký. První bod jednání se týkal pracovní obuvi, odzkoušení případně výměny. Návrh z minulého jednání na vyzkoušení pracovních bot v Centrálním skladu v HK byl zamítnut z důvodu nedostatečné kapacity prostorové, časové i personální. Zaměstnanci budou mít možnost obuv vrátit pokud jim velikostně nesedí u techniků na MTZ. Diskutovány byly požadavky SŽG a SS na pracovní obuv zaměstnanců těchto OJ. Pro zaměstnance SŽG bude zakoupeno 44 párů mimo Rámcovou smlouvu, vzorek obuvi pro zaměstnance SS bude zakoupen a zaslán na technickou zkušebnu k analýze a vyhodnocení parametrů jako podklad pro následné zadání veřejné zakázky.

Ochranné brýle pro zaměstnance s licencí strojvedoucího jsou vysoutěženy, postup pro výběr a měření je zveřejněn na intranetu SŽ v záložce - Výstrojní součástky, kde uveden jednotný postup. Objednávky a distribuce bude probíhat přes MTZ.

Vedoucí oddělení p. Smeták pohovořil o připraveném zadávacím řízení na nově modifikované výstrojní součástky. Jedná se o rozšířené nohavice u kalhot, košile nově i ve střihu regular, nové spony na kravaty, jiné technické zpracování autospon u kalhot a nově modrá barva stejnokrojových košil.

V závěru následovala diskuse k předpisu Zam3. 

Další termín jednání byl stanoven na 5. 10. 2022 od 10:00 h.