Pardubický Dům techniky hostil dne 18. 9. 2019 celorepublikový Kongres ADP. Mezi pozvanými hosty, kteří měli velmi poutavé příspěvky, byl předseda ČMKOS Josef Středula, generální ředitel SŽDC Jiří Svoboda, personální ředitel Pavel Koucký či delegace ze Slovenska z odborového svazu OAVD. Po úvodních procedurálních úkonech vystoupil předseda ČMKOS, který ve své prezentaci všem přítomným delegátům, ale i hostům nastínil programové cíle ČMKOS pro rok 2020 a další období. Tématem je zkracování pracovní doby, snaha o vyšší minimální mzdu, snaha o delší dovolenou či nárůst mezd v cílovém pásmu 6 - 7 %. Delegáti Kongresu dostali při diskusi prostor na své dotazy, které se mj. týkaly stravenek či akci 9 proti kolapsu zdravotnictví. Josef Středula v závěru vyzdvihl náročnou a velmi zodpovědnou práci zaměstnanců v segmentu řízení železničního provozu s akutní potřebou řešit především personální otázky.

Na vystoupení Josefa Středuly plynule navázal generální ředitel Svoboda, který vyzdvihl potřebu udržet stávající zaměstnance, ale také přilákat nové, neboť silné ročníky budou během deseti let mít nárok na starobní důchod, což dnes představuje skoro 3000 zaměstnanců. Generální ředitel zmínil obtížnou pozici, ve které se SŽDC nachází především v investiční výstavbě, kde jsou velmi omezeny zdroje na rok 2020. Pohovořil o snaze dosáhnout uzavření kolektivní smlouvy do 6. 12. 2019. Během diskuse se řešila problematika jízdních výhod, liberalizace trhu či příklon k insourcingu. Dále vystoupil personální ředitel Pavel Koucký, který v analytické části své prezentace shrnul výstupní data v oblasti mezd od roku 2011, vývoji průměrné mzdy, přesčasové práci, připravovaným systémem školení vlastními kapacitami či náborem zaměstnanců. Po velmi rušné diskusi následoval v odpoledním bloku program věnovaný vlastní činností ADP, vystoupení hostů ze Slovenska, na které navázalo slavnostní podepsání Memoranda o spolupráci mezi ADP a OAVD.

V závěru Kongresu byl věnován dostatečný prostor diskusi pro přijetí závěrečného usnesení. Kolektivní vyjednávači obdrželi silný mandát od delegátů, který bude reflektovat na společenskou či ekonomickou situaci v ČR.