Dne 22. 11. 2022 se hybridní formou uskutečnilo jednání zástupců odborových svazů a zaměstnavatele za účasti generálního ředitele Bc. Svobody, MBA.

V úvodu generální ředitel poděkoval za spolupráci během letošního roku, a také vyzdvihl završení procesu kolektivního vyjednávání u SŽ. Dle jeho slov je podepsaná kolektivní jistotou pro více jak 17 100 zaměstnanců v této složité době. Rozdíl mezi kolektivní smlouvou a opatřením generálního ředitele při nepodepsání kolektivní smlouvy nebo jen ustanoveními Zákoníku práce je zásadní a závazky zaměstnavatele sjednané v kolektivní smlouvě jsou vždy pro zaměstnance sociálně i mzdově o několik řádů výhodnější. 

Ing. Koucký informoval o dohodě, ke které se zaměstnavatel zavázal, a to vznikem pracovní skupiny, která se bude zabývat problematikou institutu střežení pracoviště. Ředitel O10 přislíbil, že budou dodána veškerá data vztahující se k této problematice.

Dále informoval o vývoji průměrné mzdy, přesčasové práci a počtu zaměstnanců SŽ. V tomto týdnu bude zahájeno technické čtení nové PKS SŽ pro rok 2023, aby mohla být kolektivní smlouva zveřejněna co nejdříve. 

Dnes bude ukončen proces veřejné zakázky na dodavatele zaměstnaneckých čipových karet. V průběhu měsíce ledna 2023 dojde k distribuci DZK na pracoviště. Sjednaný limit pro čerpání 1 000 Kč pro každého zaměstnance v evidenčním stavu k 1. 1. 2023 nebo po uplynutí zkušební doby bude zaměstnancům k dispozici nejpozději od 1. 2. 2023. Pravidla pro používání budou zveřejněna na intranetu SŽ nebo na stránkách odborových svazů. 

Ing. Pospíšil informoval zástupce odborových svazů o zahájené prolongaci pro rok 2022/2023. 

Další společné jednání se uskuteční dne 20. 12. 2022 v sídle zaměstnavatele. 

gr 1