Jak jistě všichni víte, pokud v zaměstnání neúmyslně způsobíte jako zaměstnanec škodu svému zaměstnavateli může ji po Vás vymáhat a to až do výše 4,5 násobku měsíčního platu. Proto zaměstnanci uzavírají pojištění odpovědnosti za škodu zaměstnance při výkonu povolání nebo lidově řečeno pojistku na blbost.

Již od vzniku ADP byl kladen důraz na to, aby všichni členové byli kvalitně pojištěni. Aby zaměstnanci nemuseli sami v tomto cokoliv činit, ale i z důvodu významné slevy pojistného, byla uzavřena rámcová pojistka s Generali Českou pojišťovnou a.s. V praxi to znamená, že každý člen ADP je automaticky pojištěn od okamžiku vzniku členství. Celé pojistné je každoročně hrazeno z prostředků ADP. Člen naší organizace tedy neplatí žádné pojistné ze svých peněz. Parametry pojištění snadno dohledáte v jiné části webu. Jedním z parametrů je spoluúčast 10 %, která je ve skutečnosti jen 5 %. V současné době nově ADP hradí v případě pojistné události 5 % spoluúčasti. Proto na zaměstnance – člena ADP zůstává jen zmíněných 5 %.

Jsme rádi, že se podařilo vylepšit podmínky ochrany našich členů. Závěrem bych chtěl opět vyzvat, aby v případě mimořádné události (i jen podezření) členové zejména kontaktovali krizovou linku ADP a postupovali dle informací na webu ADP v sekci: Jak postupovat při MU.