V sídle Správy železnic se dnes 9. 11. 2021 setkali na společném jednání zástupci odborových organizací, zástupci O8, O18, O11 a O10 GŘ. V úvodu paní ředitelka JUDr. Svobodová zrekapitulovala vývoj v oblasti plnění uzavřených veřejných zakázek (OOPP a výstrojních součástek). Velmi často dochází k prodlužování doby dodávek a s tím jsou spojené stížnosti od zaměstnanců, kteří dlouhé období čekají na zaslané objednávky. Současně apelovala na pochopení a schovívavost dotčených zaměstnanců, neboť délka zpoždění může dosahovat i 6 měsíců

Další bod se týkal kritiky ze strany odborů k některým výstrojním součástkám. Nové objednávky košil budou již s vyšší plošnou gramáží, bude odstraněn knoflík a paspulka u límce. V následujících měsících se předpokládá zařazení typu střihu regular. Střih slim bude zachován jako druhá alternativa. Požadavky byly také kladeny na délku a šířku nohavic u kalhot, kde po dohodě s dodavatelem dojde k úpravám dle požadavků zaměstnanců. Diskutovalo se o vybavení zaměstnanců fleecovými mikinami, kde po odsouhlasení skupin zaměstnání O10 a OC dojde k jednorázovému vybavení v průběhu roku 2022. Poslední informací od vedoucí skladu v HK bylo dokončení naskladnění termoprádla pro zaměstnance s nárokem. V závěru proběhla všeobecná i konkrétně zaměřená diskuse nad stavem OOPP (obuv, montérky).