V pátek dne 15. 1. 2021 se konalo společné jednání zástupců OC a zástupců zaměstnavatele (O10 GŘ SŽ) formou videokonference. Správa železnic jako strategický zaměstnavatel odvětví krizové infrastruktury státu má snahu o zajištění očkovací látky pro zaměstnance a jejich zařazení do očkovacího plánu ČR. Ředitel O10 Ing. Koucký informoval zástupce odborových svazů o připravovaném průzkumu zájmu mezi zaměstnanci na očkování proti koronaviru. Formulář s dotazníkem bude v následujících dnech distribuován mezi zaměstnance SŽ. Očkování bude na dobrovolné bázi nikoliv plošně nařízené.

Další novinkou je digitalizace v daňové oblasti, roční zúčtování daní za rok 2020 bude možné provést přes aplikaci STKR v nové záložce „Daně“. Každý poplatník si může vybrat jestli v letošním přechodném období využije digitální formu komunikace nebo režim osobní komunikace se specialisty z CSS, který bude režimově upraven, aby se minimalizoval kontakt a byla dodržena protiepidemiologická opatření. Pokud zaměstnanec využívá daňového poradce nebo si daňové přiznání podává sám, lze potvrzení o příjmech ze závislé činnosti získat na portálu STKR také bez nutnosti kontaktu se zaměstnanci CSS. Zaměstnavatel vyzval zaměstnance, aby preferovali především digitální platformu pro zpracování daňových přiznání.

Další část jednání byla věnována aktuálnímu mzdovému vývoji, implementaci Katalogu zaměstnání, vyhodnocení prověrek BOZP za rok 2020 či vývoji v počtu pozitivně testovaných nebo zaměstnanců v karanténě v souvislosti s koronavirovou pandemií.

Závěr byl věnován problematice C-FKSP, kde doposud nepanuje shoda nad přerozdělením prostředků mezi odborové centrály, které pořádají kulturně - sportovní akce a hromadně organizované zájezdy pro všechny zaměstnance Správy železnic bez rozdílu či jejich odborové příslušnosti. Vzhledem k panujícím rozporům, je možné čerpat příspěvek na individuální rekreaci pouze u těch organizačních jednotek, kde jsou sjednány „místní Zásady FKSP pro rok 2021“ a položka rekreace je rozpočtována (např. CDP Praha, OŘ Praha). V tuto chvíli není možné čerpat příspěvek na rekreaci přes ČD Travel z C-FKSP. Další společné jednání se bude konat 26. 1. 2020 s cílem nalézt východisko z patové situace.

Resized fksp1 9947