Jízdní výhody - ČD, FIP, OSŽD

Titulek Datum zveřejnéní
Informace k výměně In Karet s končící platností 3. červen 2021
Informace z posledního zasedání VV ADP v roce 2020 11. prosinec 2020
Metodický pokyn k prodloužení platnosti zaměstnaneckých jízdních výhod ČD pro rok 2021 11. listopad 2020
Jednání zástupců OC s premiérem ČR Andrejem Babišem a vicepremiérem Karlem Havlíčkem 4. únor 2020
Společné prohlášení odborových svazů k situaci v železničním sektoru ČR 27. leden 2020
Opatření k uznávání jízdních výhod v rámci obvodu vymezeném objednávkou Jihomoravského kraje (JMK) 20. leden 2020
Usnesení Výkonného výboru ADP ze dne 9. 1. 2020 k problematice platnosti režijních výhod v Jihomoravském kraji 9. leden 2020
Společné stanovisko odborových organizací působících na železnici k situaci režijních výhod ČD v Jihomoravském kraji ze dne 7. ledna 2020 8. leden 2020
Začátek roku u Správy železnic přináší mnoho změn i napětí... 7. leden 2020
Situace držitelů jízdních výhod (SŽDC) v JMK se intenzivně řeší! 13. prosinec 2019
Podniková kolektivní smlouva pro rok 2020 podepsána! 6. prosinec 2019
Prohlášení ADP k nepodepsání 3. změny PKS SŽDC 2018-2019 22. listopad 2019
Tarif jízdného a přepravného pro přepravu zaměstnanců ČD, SŽDC, MD a DÚ - účinnost od 15. prosince 2019 5. listopad 2019
5. společná informace z kolektivního vyjednávání u SŽDC ze dne 1. listopadu 2019 1. listopad 2019
Jihomoravský kraj jednal s Českými drahami o jízdních výhodách. Odbory nesouhlasí s výší časového příplatku 28. říjen 2019
Oznámení o uveřejnění 16. změny Tarifu jízdného a přepravného pro přepravu zaměstnanců akciové společnosti České dráhy, zaměstnanců státní organizace SŽDC, zaměstnanců Ministerstva dopravy a Drážního úřadu s účinností od 15. 12. 2019 26. říjen 2019
Ministerstvo dopravy ČR přislíbilo aktivní účast v oblasti dořešení problematiky jízdních výhod 22. říjen 2019
Společná informace z jednání o jízdních výhodách na železnici 17. říjen 2019
Společné jednání o změně Tarifu jízdného se uskuteční 17. 10. 2019 16. říjen 2019
Jízdní výhody na železnici mají být omezeny! 30. září 2019
Usnesení přijatá Kongresem Aliance drážního provozu konaného dne 18. 9. 2019 v Pardubicích 23. září 2019
Vypořádání připomínek k rozpočtu SFDI - zdroje chybí... 15. září 2019
ADP zřizuje Krizovou linku pro své členy! 14. září 2019
SŽDC plní závazky vyplývající z PKS 28. květen 2019
Nestandardní revize výpravčích 14. únor 2019
Metodický pokyn k prodloužení platnosti zaměstnaneckých jízdních výhod ČD pro rok 2019 17. říjen 2018
Metodický pokyn k prodloužení platnosti zaměstnaneckých jízdních výhod ČD pro rok 2018 15. duben 2018
Platnost zaměstnaneckých jízdních výhod ČD v roce 2018 13. prosinec 2017
Tarif jízdného a přepravného pro zaměstnance - účinnost od 1. 1. 2018 12. prosinec 2017
Memorandum o udržení sociálního smíru na železnici v souvislosti s řešením problematiky jízdních výhod na období let 2018 - 2019 6. prosinec 2017