V těchto dnech byli zaměstnanci SŽDC (OŘ Brno) informováni o situaci v oblasti jízdních výhod po 1. 1. 2020. Z důvodu SW úprav a nedokončených jednání je pro některé zaměstnance situace SŽDC velmi znepokojivá, neboť by hrozilo, že si od ledna budou muset veškeré náklady spojené s dopravou v rámci IDS JMK hradit sami.

V současné době se hledá takové řešení které by vyloučilo tento stav. O dalším vývoji budeme zaměstnance SŽDC neprodleně informovat.