Dne 30. 9. 2019 stvrdily odborové svazy působící u SŽDC svými podpisy společné stanovisko k předloženému návrhu zaměstnavatele k PKS SŽDC na rok 2020 a 3. změně PKS SŽDC 2018-2019. Tento dokument byl následně předán zaměstnavateli. Odborové organizace projednaly návrh Zásad FKSP na rok 2020, včetně návrhu dohody k dotované rekreaci.

V závěru jednání se odborové svazy jednoznačně vyhranily k návrhu Jihomoravského kraje, který již písemně oznámil, že od 1. 1. 2020 nebude v regionální dopravě (Os, Sp) uznávat železniční průkazy (režijky). Tento akt vyvolal diskusi nad dalším postupem, neboť jde o jednoznačné porušení podmínek uzavřeného Memoranda a tím pádem k porušení sociálního smíru na železnici, pokud bude opatření realizováno s veškerými negativními dopady na zaměstnance SŽDC, MD, DÚ a ČD. 

Odborové organizace v rámci společného postupu trvají na schůzce se zástupci MD ČR,  aby se vyhrocená situace uklidnila a došlo k dohodě nad podmínkami užívání průkazek v roce 2020 i dalších letech.