V tomto týdnu od pondělí do středy se v prostorách zasedací místnosti na ÚS Traingl v Plzni konaly prezentace CDP Praha, které vedl ředitel Ing. Kolář a jeho náměstci Ing. Plachý a Ing. Javůrek.

Bohužel mnoho zaměstnanců z OŘ Plzeň nabídka k prezentaci a následné diskusi nezaujala. Zástupci CDP Praha podrobně popsali budovu, sociální zázemí, režimová opatření, ale také možnost využívat úschovnu jízdních kol v Praze Libni pro rychlejší přesun na CDP nebo časovou náročnost na dojíždění z Plzně a okolí včetně přepravy MHD Praha. Pan ředitel Kolář dal srozumitelný signál, že bude rád, když jedinou překážkou ve volbě ucházet se o místo traťového dispečera bude pouze dojíždění za prací. Popsal kritéria pro výběr zaměstnanců, jejich možný kariérní postup či řešení problematiky při ztrátě zdravotní způsobilosti. Do 31. 10. 2019 bude probíhat sběr přihlášek, dále se uskuteční psychologické vyšetření a na základě stanoviska výběrové komise bude zaměstnanec přijat či nikoliv. Přijatí zaměstnanci budou na jaře 2020 absolvovat  zácvik na cvičném sále CDP Praha a po aktivaci 1. 6. 2020 budou v ostrém režimu obsluhovat uzel Plzeň dálkově z CDP Praha. V této chvíli je představa, že dva traťoví dispečeři budou ovládat celý uzel (dnes pozice výpravčí posun Triangl a Radbúza), bez účasti hlavního a dispozičního výpravčího, který nebude na CDP Praha mít vytvořeno systemizované pracovní místo. V rámci diskusí vzešel požadavek na doplnění pracovní náplně pro záložního dispečera, který by zajišťoval agendu spojenou s prací hlavního výpravčího v Plzni. Vedení CDP Praha, veškeré podněty zaznamenalo a požádalo o vstřícnost ze strany zaměstnanců, tak aby se aktivace mohla úspěšně realizovat v daném termínu. Problém ovšem vyvstal na straně OŘ Plzeň, resp. PO Plzeň, kde doposud není stanoveno, kolik zaměstnanců zůstane na zřízených pracovištích PPV Plzeň, jaké budou muset doplnit kvalifikace, kolik zaměstnanců bude nadbytečných v rámci zapojení do CDP Praha, jaký bude další osud operátorek, které se nebudou ucházet o práci na CDP, a jaká bude pracovní náplň včetně technologie práce v uzlu po přepnutí? V současné době je více otázek než relevantních odpovědí, ale v rámci interních jednání s náměstkem OŘ Plzeň Ing. Krondlem je příslíbena větší informovanost zaměstnanců ještě před ukončením výběrového řízení. Někteří zájemci z řad výpravčích a operátorek projevili zájem o exkurzi na CDP Praha, první termín je stanoven na 27. 9. 2019 v dopoledních hodinách.

cdo