Generální ředitel

Titulek Datum zveřejnéní
Informace předsedy k jednání o podobě Zásad a rozpočtu FKSP na rok 2024 30. leden 2024
Správa železnic, státní organizace, má sjednánu Podnikovou kolektivní smlouvu na rok 2024 30. listopad 2023
Informace o průběhu kolektivního vyjednávání ze dne 20. 11. 2023 20. listopad 2023
První den výjezdního kolektivního vyjednávání o Podnikové kolektivní smlouvě Správy železnic, státní organizace, na rok 2024 1. listopad 2023
Generální ředitel Bc. Svoboda, MBA jednal se zástupci odborových svazů 20. leden 2023
Proces vzniku pracovní skupiny pro pracoviště s institutem "střežení" byl dnes oficiálně zahájen za účasti generálního ředitele SŽ 22. listopad 2022
Dnes připojil svůj podpis k PKS SŽ 2023 poslední signatář 16. listopad 2022
Předseda Správní rady SŽ dnes jednal s kolektivními vyjednavači ADP 11. listopad 2022
Informace z kolektivního vyjednávání u SŽ ze dne 11. 11. 2022 11. listopad 2022
Informace o vyplacení mimořádné odměny 13. říjen 2022
Generální ředitel Správy železnic dnes zahájil kolektivní vyjednávání 31. srpen 2022
Otevřený dopis generálnímu řediteli Správy železnic včetně odpovědi 20. duben 2022
Souhrnná informace z kolektivního vyjednávání v Říčanech 4. - 8. 10. 2021 8. říjen 2021
Společná informace o výsledku kolektivního vyjednávání 6. říjen 2021
Správa železnic má uzavřenou kolektivní smlouvu pro rok 2022 6. říjen 2021
Zahájení kolektivního vyjednávání u Správy železnic 3. září 2021
Upozornění k horku na pracovišti + stejnokrojové součástky v mimořádně teplých dnech 20. červen 2021
Informace z posledního zasedání VV ADP v roce 2020 11. prosinec 2020
Podniková kolektivní smlouva u Správy železnic byla dnes sjednána! 23. říjen 2020
Úhel pohledu na hodnotu práce 16. říjen 2020
Kolektivní vyjednávání v Berouně se významně posunulo 4. září 2020
Generální ředitel byl hostem při kolektivním vyjednávání 3. září 2020
1. společná informace o kolektivním vyjednávání o 3. změně PKS 2020 a o zahájení kolektivního vyjednávání o PKS 2021 u SŽ dne 30. 6. 2020 30. červen 2020
Generální ředitel Správy železnic zahájil kolektivní vyjednávání pro rok 2021 30. červen 2020
Pokyny k aplikaci článku 12 interní normy SŽ PR-08/2020-GŘ 11. květen 2020
Hlavní teze Opatření generálního ředitele Správy železnic 5. květen 2020
Dopis generálního ředitele Správy železnic určený všem zaměstnancům 18. březen 2020
Společné komuniké generálního ředitele Správy železnic a předsedy ADP 18. březen 2020
Svoboda: Přijali jsme opatření pro ochranu zdraví provozních zaměstnanců 17. březen 2020
Výzva odborového svazu ADP generálnímu řediteli Správy železnic 16. březen 2020