Generální ředitel

Titulek Datum zveřejnéní
Otevřený dopis generálnímu řediteli Správy železnic včetně odpovědi 20. duben 2022
Souhrnná informace z kolektivního vyjednávání v Říčanech 4. - 8. 10. 2021 8. říjen 2021
Společná informace o výsledku kolektivního vyjednávání 6. říjen 2021
Správa železnic má uzavřenou kolektivní smlouvu pro rok 2022 6. říjen 2021
Zahájení kolektivního vyjednávání u Správy železnic 3. září 2021
Upozornění k horku na pracovišti + stejnokrojové součástky v mimořádně teplých dnech 20. červen 2021
Informace z posledního zasedání VV ADP v roce 2020 11. prosinec 2020
Podniková kolektivní smlouva u Správy železnic byla dnes sjednána! 23. říjen 2020
Úhel pohledu na hodnotu práce 16. říjen 2020
Kolektivní vyjednávání v Berouně se významně posunulo 4. září 2020
Generální ředitel byl hostem při kolektivním vyjednávání 3. září 2020
1. společná informace o kolektivním vyjednávání o 3. změně PKS 2020 a o zahájení kolektivního vyjednávání o PKS 2021 u SŽ dne 30. 6. 2020 30. červen 2020
Generální ředitel Správy železnic zahájil kolektivní vyjednávání pro rok 2021 30. červen 2020
Pokyny k aplikaci článku 12 interní normy SŽ PR-08/2020-GŘ 11. květen 2020
Hlavní teze Opatření generálního ředitele Správy železnic 5. květen 2020
Dopis generálního ředitele Správy železnic určený všem zaměstnancům 18. březen 2020
Společné komuniké generálního ředitele Správy železnic a předsedy ADP 18. březen 2020
Svoboda: Přijali jsme opatření pro ochranu zdraví provozních zaměstnanců 17. březen 2020
Výzva odborového svazu ADP generálnímu řediteli Správy železnic 16. březen 2020
Organizační změna u Správy železnic od 1. 4. 2020 ovlivní strukturu celé státní organizace 28. únor 2020
Podniková kolektivní smlouva pro rok 2020 podepsána! 6. prosinec 2019
Management SŽDC má ambici uzavřít PKS SŽDC pro rok 2020 již tento pátek 4. prosinec 2019
Kolegové z OAVD se setkali s generálním ředitelem SŽDC 20. listopad 2019
4. společná informace z kolektivního vyjednávání u SŽDC ze dne 22. října 2019 22. říjen 2019
Usnesení přijatá Kongresem Aliance drážního provozu konaného dne 18. 9. 2019 v Pardubicích 23. září 2019
Kongres ADP 2019 byl úspěšný! 19. září 2019
SŽDC plní závazky vyplývající z PKS 28. květen 2019
Rok 2020 přinese změny ve vzdělávání zaměstnanců SŽDC 3. květen 2019
6. společná informace z průběhu kolektivního vyjednávání u SŽDC ze dne 19. 11. 2018 19. listopad 2018
Jednání Výkonného výboru ADP s generálním ředitelem SŽDC 8. listopad 2018