V souvislosti s četnými dotazy z řad zaměstnanců Správy železnic a na základě zaslané Výzvy generálnímu řediteli Bc. Jiřímu Svobodovi, MBA, se dnes 18. 3. 2020 uskutečnil videohovor, který měl za cíl zklidnit situaci a nalézt optimální řešení k zaslaným podnětům od zástupců odborů. Níže jsou uvedeny zásadní informace pro zaměstnance Správy železnic.

Hygienická situace:
1. Pro zaměstnance Správy železnic je příslib dodávky ústenek a roušek s filtrační třídou FFP2 během následujících dnů.
2. Desinfekce pracovišť – jsou expedovány k prvnímu použití čističky na bázi aerosolu (solný roztok), kterými budou primárně vybavena pracoviště CDP (Praha, Přerov), na další pracoviště s vyšším výskytem zaměstnanců ve směně (např. Ústřední stavědla) budou dodány ionizéry vzduchu.
3. Vedoucí zaměstnanci na pracovištích s vyšším podílem zaměstnanců ve směně obdrží kalibrované digitální teploměry a zpracují organizační opatření pro eliminaci potenciálních výskytů zhoršeného zdravotního stavu zaměstnanců.

Organizační a sociální záležitosti:
1. V rámci plánované organizační změny, přepojení pracovišť žst. Dětmarovice a žst. Plzeň do systému centrálního dálkového řízení z CDP (Přerov, Praha) bude do odvolání řízení a ovládaní dotčených uzlů z místních pracovišť. Důvodem je eliminace rizikových faktorů.
2. V souvislosti s vyšší potřebou čerpání OČR a snížení výdělku budou ve spolupráci s OC hledány nástroje ke kompenzaci této situace.

Poděkování patří všem zaměstnancům, kteří v této krizové situaci zajišťují provoz, podílejí na zachování provozuschopnosti dráhy a dalších servisních činností v rámci Správy železnic.