Vážené kolegyně, vážení kolegové,
pan generální ředitel Správy železnic Bc. Jiří Svoboda, MBA, dnes zaslal odborové organizaci ADP stanovisko k doručené výzvě, které je přílohou této informace. O dalším vývoji situace Vás budeme informovat.