Dnes se uskutečnilo pracovní jednání v Praze na hlavním nádraží za účasti zástupců zaměstnavatele za CDP Praha (Ing. Plachý, Ing. Javůrek) za PO Praha hl. n. (Ing. Maňas, Ing. Štorek), zástupců odborového svazu ADP a zaměstnanců - kolegů výpravčích obsluhujících nejfrekventovanější železniční stanici v republice. 

Ústředním tématem schůzky bylo zajištění plynulého přepojení pražského hlavního nádraží na řízení z CDP Praha (04-05/2023). Všichni účastníci si prohlédli dopravní kancelář, pracovní postupy a technologii práce včetně kompetencí jednotlivých zaměstnanců zúčastněných na procesu řízení železničního uzlu. V rámci diskuse se řešila problematika budoucí pracovní náplně a organizace práce operátorek, panelistů a položky záložního dispečera. Oba náměstci z CDP Praha přislíbili aktivní přístup pro dořešení dílčích požadavků, aby tento dopravní uzel byl přepojen bez negativních dopadů pro práci obsluhujících zaměstnanců i pro bezpečnost provozu. 

Výsledek společného jednání a dílčích závěrů byl hodnocen velmi pozitivně. 

20220912 074350