V termínu od 30. 8. 2022 do 5. 9. 2022 se dle čl. 6 platných Stanov ADP uskutečnily volby do Regionálního výboru ADP Plzeň, a to formou per rollam. Do RV ADP Plzeň byli zvoleni p. Jiří Berka, p. Zdeněk Podhora a p. Ing. Jan Zazvonil. V rámci volby do jednotlivých funkcí byl předsedou zvolen p. Jiří Berka, místopředsedou p. Zdeněk Podhora, členem a současně zástupcem do VV ADP p. Ing. Jan Zazvonil.