Dne 30. 6. 2020 se konalo společné jednání OC a zaměstnavatele v budově žst. Masarykovo nádraží. V úvodu  vystoupil generální ředitel Správy železnic Bc. Jiří Svoboda, MBA, který okomentoval události posledních týdnů a nastínil vize do budoucna. Následně byl předložen návrh podnikové kolektivní smlouvy pro rok 2021, návrh Zásad FKSP a další dokumenty. Bližší informace budou zveřejněny v samostatném článku. 

IMG 20200630 WA0004001