V pondělí dne 29. 6. 2020 se v odpoledních hodinách konalo v sídle Správy železnic společné jednání členů pracovní skupiny k novele Katalogu zaměstnání. Celkem bylo na programu 25 sporných KZAM, ke kterým zástupci odborů i zaměstnavatele předkládali své argumenty. U HZS došlo ke shodě nad předloženým materiálem, u několika zaměstnání infrastruktury přetrvává rozpor a v segmentu řízení provozu, je stále živá diskuse nad TS 8 a TS 12 u výpravčich.

Ředitel O11, Ing. Tržil, MPA, prezentoval analýzu, jakým způsobem dojde ke změně tarifních stupňů u výpravčich (pokles vs nárůst) v rámci celé organizace. Další jednání se uskuteční 31. 8. 2020 a má za cíl dokončit proces projednávají a zahájit implementaci k 1. 1. 2020.

 IMG 20200630 WA0002001