Předložením písemného návrhu textu dne 17. 6. 2020 zahájil zaměstnavatel kolektivní vyjednávání o 3. změně PKS u Správy železnic. Dnes dne 22. 6. 2020 se zástupci jednotlivých odborových svazů setkali v sídle OSŽ, aby projednali předložený návrh. Během jednání byly intenzivně diskutovány veškeré aspekty předloženého návrhu. Společné stanovisko všech OC bude zasláno zaměstnavateli v zákonné lhůtě. 

Resized 20200619 174252 585