V pondělí dne 15. 6. 2020 se konalo v salonku Hotelu Central v Plzni pravidelné jednání zástupců Regionální Rady OS Plzeňského kraje. Na jednání přijal jako host pozvání předseda Josef Středula, který ve svém vystoupení zrekapituloval zásadní informace z posledního období. Diskuse se vedla o vývoji inflace, růstu minimální mzdy či očekáváním zaměstnanců o výsledcích kolektivního vyjednávání pro rok 2021. Josef Středula vyzval k růstu spotřeby domácností, která může pozitivně stimulovat českou ekonomiku v následujícím období.

V dalším bloku se členové Rady vyjádřili k dění v odborových svazech a podnicích, kde působí. Informace o dění u Správy železnic podal předseda ADP Zazvonil. Pohovořil o připravované 3. změně PKS, či postupu v přípravě u Katalogu zaměstnání. Dále odpovídal na dotazy, které se týkaly další etapy centralizace řízení provozu (Plzeň) a pracovních podmínkách v profesích výpravčí a traťový dispečer. 

Resized 20200615 093352 7340