Dnes byl z důvodu nesouhlasu všech jednajících stran k návrhu textu 2. změny PKS představen ředitelem O10 GŘ SŽ dokument - Opatření generálního ředitele Správy železnic, který blíže specifikuje aplikaci článku 12 Příkazu generálního ředitele č. 8/2020. 

1) Zaměstnancům zařazeným do režimu letmo dle NV č.  589/2006 Sb., s nerovnoměrně rozvrženou pracovní dobou bude od 1. 7. 2020 vypracován písemný rozvrh směn na období do 31. 1. 2021. Režim letmo z důvodu výše uvedených končí k 30. 6. 2020.

2) Zaměstnancům, kteří byli rozděleni do dvou pracovních skupin, které se nepotkávali a pracovali v zhuštěném pracovním režimu v periodě 10-14 dnů bude tento pracovní režim ukončen nejpozději k 31. 5. 2020

3) Druh překážky na straně zaměstnavatele bude od 1. 5. 2020 posuzován dle platného zákona č.262/2006 Sb., a přílohy č. 2 platné PKS.

Tento dokument byl odborovým organizacím představen a okomentován, avšak dle platné legislativy, není nutná shoda jednajících stran.