Vážený pane generální řediteli,
jako zástupce odborového svazu ADP se jménem našich členů, ale i dalších zaměstnanců Správy železnic na Vás obracím tímto otevřeným dopisem. Důvodem je nastalá bezprecedentní situace v oblasti skokového růstu cen potravin, pohonných hmot, energií a dalších životních potřeb. Růstem inflace na současných 12 procentních bodů došlo k reálnému poklesu mezd u Správy železnic, životní náklady každého zaměstnance SŽ se mnohonásobně zvýšily, dojíždění do zaměstnání přineslo nemalý dopad do rodinných rozpočtů většiny zaměstnanců.

V současné kolektivní smlouvě máme ustanovení o příspěvku na dopravu splatné za měsíc listopad, případně prosinec. Dle našeho názoru bylo by zcela odůvodněné zahájit kolektivní vyjednávání o 3. změně PKS SŽ pro rok 2022 a zabývat se otázkou jakým způsobem kompenzovat zvýšené náklady zaměstnanců v této oblasti a příspěvek navýšit či zvýšit frekvenci vyplácení..

V souvislosti s výše uvedeným by bylo vhodné zahájit diskusi nad přílohou č. 2 a č. 2.1 platné PKS SŽ 2022 ve znění 2. změny.

Růst cen se promítá také do oblasti volného času, kultury a sportovní činnosti, kterou pořádají společně se zaměstnavatelem odborové organizace v rámci schválených Zásad hospodaření s FKSP. Je zřejmé, že i tato oblast bude potřebovat revizi jednotlivých ustanovení především u akcí, kde je příspěvek zaměstnavatele na občerstvení během schválené akce z FKSP.

Věřím, pane generální řediteli, že tento dopis nebudete brát na lehkou váhu a i nadále budeme v rámci sociálního dialogu partneři, kteří dokážou potřeby zaměstnanců i organizace společně posunout na vyšší úroveň.

Ke stažení v PDF:

 

Aktualizováno 27.04.2022

Vážený pane předsedo,
potvrzuji obdržení dopisu z Vaší odborové organizace. Ujišťuji Vás, že mnou řízená státní organizace Správa železnic průběžně sleduje vývoj zvýšených životních nákladů, které mají nejen dopad na naše zaměstnance, ale objevuje se i v nákladových položkách naší organizace. Jak je Vám jistě známo, tak zvýšeným nákladům organizace neodpovídají zvýšené příjmy, přesto jsem připraven v průběhu roku, v rámci dostupných možností, naše zaměstnance finančně podpořit. Ovšem nevidím prostor k otevírání kolektivního vyjednávání na tento rok ze strany zaměstnavatele. Již však na konci letního období jsem připraven předložit návrh kolektivní smlouvy pro rok 2023.

S pozdravem

Bc. Jiří Svoboda, MBA

Ke stažení v PDF: