Ve čtvrtek dne 14. 4. 2022 se v Praze konalo jednání Výkonného výboru ADP. V úvodu předseda podrobně pohovořil o posledním jednání Rady ČMKOS, které se uskutečnilo v pondělí 11. 4. 2022, kde zaznělo mnoho výhrad a podnětů k současné situaci v ČR (ekonomické i sociální). Přípravy na VIII. Sjezd ČMKOS jsou v plném proudu, datum konání je stanoveno na 29. a 30. 4. 2022 na Olšance v Praze. Delegáty za ADP jsou předseda Ing. Zazvonil a Výkonný místopředseda Petr Fučík.

Další informace se týkala problematiky sociálního dialogu v OŘ UNL, kde nastala patová situace v oblasti sjednání dohody o poskytování zvýšené sazby VO pro rok 2022. Zástupci ADP apelovali na zaměstnavatele, aby v nejbližším možném termínu svolal společné jednání o této věci. Jednání je naplánováno na 26. 4. 2022 v Ústí nad Labem. Současný stav kritizují především zaměstnanci exponovaných pracovišť na ÚS Sever v UNL a ÚS Děčín, kteří jsou každodenně konfrontováni s velkým objemem provozní zátěže a vlivem výlukovych prací, který klade vysoké nároky na jednotlivé zaměstnance z pohledu psychické i zrakové zátěže

V rámci bodu informace z jednotlivých RO organizací byli členové seznámeni s aktuálním děním u jednotlivých OŘ a CDP. Výkonný výbor ADP přijal několik usnesení, které budou zaslány zaměstnavateli, a také vedení ČMKOS.

Dne 22. 4. 2022 se budou konat volby do RV ADP CDP Praha. Do RV ADP Brno, Hradec Králové a Praha v květnu 2022.