Ve čtvrtek dne 10. 12. 2020 se uskutečnilo poslední letošní jednání Výkonného výboru ADP v budově GŘ Správy železnic. Po standardních bodech se předložil a následně schválil návrh rozpočtu a Zásad hospodaření ADP pro rok 2021, došlo k aktualizaci Řádu právní pomoci ADP, ale zásadním tématem byl postup při sjednávání Zásad hospodaření s C-FKSP včetně parametrů pro sestavu rozpočtu. V žádném případě nelze akceptovat předložený návrh OSŽ, který je v přímém rozporu s vyhláškou č. 114 a dobrými mravy. Jednání o FKSP bude pokračovat dne 11. 12. 2020 za účasti OC a zaměstnavatele formou videokonference.

Další část jednání navštívil jako host Ing. Koucký a Bc. Dolejšová z O10 GŘ Správy železnic. Byla představena vize o digitalizaci pro daňová přiznání poplatníků daně  v rámci Správy železnic již v roce 2021. Ing. Koucký zmínil připravu Pokynu, který stanoví přechodné období pro implementaci nových výstrojních součástek (uniforem) do 31. 3. 2021. Kombinace nových a starých výstrojních součástek ovšem nebude možná. V rámci rekonstrukce výpravní budovy a tzv. Siriusu v Pardubicích je očekáváno zpoždění otevření nového školicího centra pro zaměstnance SŽ o několik let (nový termín 2023/2024). Ředitel informoval o probíhající prolongaci a výsledcích jednání s novým vedením JMK. Pro období JŘ 2020/2021 zůstávají v platnosti stejné podmínky pro zaměstnance SŽ jako v současném období (doplatek pro vlaky v rámci objednávky JMK 1500 Kč.). Generální ředitel Správy železnic v rámci disponibilních mzdových prostředků v rozpočtu pro rok 2020 rozhodl o vyplacení mimořádné odměny pro zaměstnance Správy železnic za zvládnutí pandemické situace splatné se mzdou za měsíc listopad. V rámci maximálního nasazení zaměstnanců nebyla kritická infrastruktura státu, až na malé výjimky omezena. 

V odpoledních hodinách se členové Výkonného výboru sešli s předsedy Regionálních organizací ADP ke společnému jednání. Předseda ADP všem přítomným poděkoval za celoroční práci pro zaměstnance a členy ADP a současně vyjádřil naději, že v příštím roce budou společná jednání více o osobním kontaktu a posunou v rámci sociálního dialogu firmu opět dále.