Dne 11. 11. 2022 se online formou uskutečnilo další společné jednání o podobě PKS na rok 2023. V úvodu vyzval personální ředitel Ing. Koucký zástupce ADP jestli mají mandát připojit svůj podpis k návrhu PKS SŽ pro rok 2023. Předseda svazu reagoval na dotaz, že sběr informací nebyl prozatím ukončen. Dopoledne se uskutečnilo jednání s předsedou Správní rady SŽ Mgr. Červíčkem a v příštím týdnu se bude konat jednání s generálním ředitelem Bc. Svobodou, MBA.

V další části jednání vystoupila ředitelka CK ČD Travel paní Blanka Jíšová, která poděkovala všem za úspěšnou sezónu. Následně došlo k projednání třístranné dohody spolupráce s ČD Travel, SŽ a odborovými svazy. Řešila se problematika Kvalifikačního katalogu, výstupy z jednání o jízdních výhodách a další problematika. V závěru ředitel O10 zmínil, že generální ředitel rozhodl o vyplacení mimořádné odměny všem zaměstnancům Správy železnic.

Další společné jednání se bude konat 22. 11. 2022.

20221027 111151