V úterý dne 8. 11. 2022 se v odpoledních hodinách uskutečnilo společné jednání odborových svazů působících na železnici s představiteli ČD a.s a Ministerstva dopravy ČR. Jednání vedla náměstkyně pro řízení sekce ekonomické a infrastrukturní Ing. Hlubučková, která popsala genezi problematiky jízdních výhod a nutnost provést systémové změny především při valorizaci prolongační částky. Původní návrh MD ČR, kde by došlo k dvojím cenám a přesunu finanční zátěže na zaměstnance SŽ, MD ČR a DÚ ČR byl stažen z projednávání a nahrazen systémovým výpočtem, který nyní i v budoucím období bude zohledňovat inflaci stejně jako SJT. Po velmi dlouhé diskusi je výsledkem rovnoměrné rozložení finančních nákladů na všechny držitele s nárokem bez rozdílu. Pro jízdní řád 2022/2023 budou prolongační částky ve znění 17. změny Tarifu v hodnotách 1 397 Kč pro zaměstnance, 1 583 Kč pro rodinné příslušníky a 762 Kč pro děti.

Za odborový svaz se jednání zúčastnili předseda Ing. Jan Zazvonil a místopředsedové p. Fučík a p. Linc. V diskusi se řešila i problematika budoucího období a vlastní využitelnosti jízdních výhod. Do roku 2025 se ve schválené Koncepci veřejné dopravy v ČR 2020-2025 MD ČR zavázalo tuto problematiku vyřešit ve vzájemné spolupráci s odbory. 

IMG 20221108 WA0009