Vážení zaměstnanci Správy železnic,
většina z Vás s napětím očekává, jak dopadne spor mezi odborovým svazem ADP a ostatními účastníky kolektivního vyjednávání o podobě PKS pro rok 2023.

Velmi si vážíme vyjádřené podpory od všech, kterým nebylo lhostejné, za jakých okolností došlo k připojení podpisu osmi odborových svazů a generálního ředitele Bc. Svobody k návrhu zaměstnavatele. Kolektivní vyjednávání pokračuje a nad jeho rámec se tento týden uskuteční několik zásadních jednání.

Dnes odpoledne se bude konat společná schůzka na Ministerstvu dopravy s ministrem Martinem Kupkou k problematice návrhu změny Tarifu a očekávaného navýšení prolongačního poplatku pro zaměstnance SŽ a jejich rodinné příslušníky. Ve čtvrtek je plánované jednání Výkonného výboru ADP a v pátek jednání s předsedou Správní rady SŽ Mgr. Červíčkem. Na základě výstupů z těchto plánovaných aktivit budeme informovat zaměstnance Správy železnic o dalším postupu.

V žádném případě si nechceme brát zaměstnance jako rukojmí pro prosazení lepších výsledků kolektivního vyjednávání, ale nelze nečinně přihlížet, jak zaměstnavatel svým návrhem parametrů kolektivní smlouvy s podpisy ostatních svazů snižuje životní úroveň zaměstnanců významným poklesem reálných příjmů, ztížením podmínek slaďování pracovního a osobního života u zaměstnanců se střežením pracoviště nebo stále se zvyšujícími náklady na dojíždění do zaměstnání.

Za měsíc říjen bude opět vyplacena mimořádná odměna generálního ředitele všem zaměstnancům, takže více než měsíc trvající mýty, že nepodepsáním PKS budou zaměstnanci kráceni v mimořádném odměňování jsou liché a panika některých je zcela zbytečná. Vzhledem k faktu, že je teprve první dekáda listopadu máme dostatečný prostor k diskusi.

I přes značnou podporu nespokojených zaměstnanců je stále velké procento ostatních, kteří jsou smířeni s dosavadním výsledkem vyjednávání. Pokud jich nebude přibývat velké změny se nedají očekávat. 

 20220822 055025